Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Freek de Jonge

freek de jonge

Raamgedicht van Freek de Jonge voor het 1e lus­trum van het Zaantheater

Zaan­dam — Ter gele­gen­heid van het vijf­jarig bestaan van het Zaanthe­ater zal op 11 decem­ber 2003 Freek de Jonge een groot raam onthullen met een gedicht van hem erin. Hij schreef het gedicht al in 1999 ter ere van het 25-​jarig bestaan van de gemeente Zaanstad. In de oerver­sie heeft Freek een aan­tal malen wijzigin­gen aange­bracht. Het gedicht is door de Ams­ter­damse firma Van Tet­terode gemaakt.

Ik heb de Zaan nog nooit bezon­gen
Die nauwelijks stromende riv­ier
Waar ik voor in zwom als jon­gen
Tussen de IJs­beren en ‚t wier
Ik stak haar over met het pon­tje
Ik heb haar dik­wi­jls over­brugd
Jaren­lang het­zelfde rondje
Oost­zij heen en West­zij terug

Ik heb boven op de brug staan pis­sen
Op een onder­door varende boot
Ik heb er vaak in staan te vis­sen
En wat ik ving was vooral dood
Ik dag­droomde van verre lan­den
Als ik aan haar oev­ers zat
Ik zag haar water even bran­den
Toen het Zaan­sch Veem had vlamgevat

De Zaan mist de allure van de Loire
Ze smaakt meer naar azijn dan wijn
De Zaan mist van de Waal het ware
Het inter­na­tionale van de Rijn
De Zaan mist de lengte van de Ama­zone
Ze droogt al op bij Krommenie

Hier op de plek van dit the­ater
Keek ik ooit uit over de Zaan
Zon­der besef dat ik daar later
Nog eens op het toneel zou staan
Waar ik altijd terug zou komen
Ik zie de planken als een vlot
Waarop ik spe­len kan en dromen
Als onechte zoon van Don Quichot

De Zaan mist het Vlaamse van de Schelde
Alsook het pit­toreske van de Vecht
Zo saai als de Zaan is een riv­ier slechts zelden
Ze kabbelt en daar is alles mee gezegd
De Zaan mist het blauwe van de Donau
En toch bez­ing ik haar hier fier
Want ach wie neemt het als hij jong is zo nauw
O Zaan mijn jeugd is mijn lievelingsrivier

Bron: NHD 26-​11-​2003 Freek de Jonge

freek de jonge bank

Joomla tem­plates by a4joomla