Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Warme choco­lade
Gesprek met de buurtbuschauffeur

bus177
„Dat was zo smerig,” roept een jonge dame gieche­lend tegen haar vriendin.
Ik spits mijn oren meteen. Al is dat niet nodig, want ze sprak dat woord ‚smerig’ behoor­lijk hard uit en met overvloedige afkeer.
Haar vriendin, naast haar en direct achter me, doet mee.
„Smerig!” roept ze na, maar lacht erbij.
Of liever ‚giechelt’, want dat doen meis­jes van bepaalde leeftijd.
De eerste moet ook nu gieche­len en zegt daar­bij: „Dat gaan we nooit meer bestellen!„
De andere roept: „Nooit! Gewoon smerig was het!„
En dan kri­j­gen ze alle­bei de slappe lach.
„Ik dacht dat wij echte warme chocomel zouden kri­j­gen.”
„Met een wolkje sla­groom bovenop.”
„Zoals gewoon. Echt niet nor­maal.”
„Zo’n bak lauwe melk met een zakje kor­rels daar­bij.”
„En die smelten niet eens goed.”
„Ja, bah, smerig was het.„
Giechel, giechel en ik weet niet eens meer wie wat heeft gezegd, maar die twee waren het duidelijk eens met elkaar. Ik moet toegeven, ik ben het ook met ze eens. Het is mij ook eens overkomen dat ik warme choco­lade bestelde en er zo’n zak met bak werd geleverd ter­wijl ik dat dubbel over­heer­lijke oer-​Hollandse zoete en smeuïge drankje had verwacht.
Het blijkt een recente trend in de vele cof­feeza­ken die tegen­wo­ordig overal te vin­den zijn. Ik begrijp dat het makke­lijker is voor de café-​ondernemer met het bijhouden van de voor­raad en miss­chien is het even min­der ver­spilling, maar smerig is het wel. In vergelijk­ing met de goede ouwe uit het pak.
Het meisje achter me zegt: „Ja, jam­mer, vol­gende keer duidelijk vra­gen of ze de echte hebben, anders nemen wij maar thee.”
„Of cap­puc­cino.”
„Ja, dat is niet zo sterk maar dan ook niet zo slap als dat lauwe bakje met kor­rels.„
Lachend stap­pen ze de bus uit. Ik rij verder maar ineens krijg ik ontzettende trek in een echte warme chocomel.


Joomla tem­plates by a4joomla