Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Spin­nen

Gesprek met de Buurtbuschauffeur

bus3“Weet u dat spin­rag mag­netis­che stof­fen bezit wat de prooi aantrekt,” word ik gevraagd door een schrale jon­gen met grote ogen en dikke zwarte wim­pers.
Ik kijk even naar zijn ern­stig vra­gend gezichtje en zeg “Echt waar?” met een ver­rast gezicht, want dat ben ik wel. “Ver­tel eens hoe dat werkt,” vraag ik aan hem.
Opge­to­gen antwo­ord hij “Dat is pas ont­dekt. Het schi­jnt dat als een vlieg of mug of zoi­ets dicht­bij komt dan werkt er een mag­netis­che kracht vanuit het spin­nen­web dat het insect niet kunt weer­staan en dan is het de klos, oftewel, spin­nen ont­bijt,” en hij lacht erbij, ter­wijl hij de bus in hup­pelt en plaats neemt direct achter mij. Intussen heeft zijn oma voor alle­bei ingecheckt en haar plaats met een ver­moeide zucht ingenomen.

“Het was net spinnen-​tel-​dag,” zegt hij ent­hou­si­ast ter­wijl ik me voor­bereid om van de halte te vertrekken. “Nationale spinnen-​tel-​dag, voor het negende jaar op rij,” informeert hij me verder. Zon­der adem te halen vraagt hij door: “Heb jij spin­nen gezien, buschauf­feur?”
“Inder­daad,” lach ik terug, “ze komen nu overal te voorschijn. Laatst was er een­tje die achter de achteruitk­ijk­spiegel aan de rechterkant van deze bus was ver­stopt. Af en toe zag ik hem voor­bij het raam vliegen, maar nog ste­vig vast aan zijn spin­nen­web. Net een bungee jumper”
Zijn ogen wor­den groter. “Spin­rag is erg sterk spul.” Hij hapt naar adem en zegt “Ik heb der­tien spin­nen in onze achter­tuin geteld. Som­mi­gen waren wel dik en groter dan de andere. Kri­j­gen spin­nen babies? Er waren veel spin­nen in de heg van de buren, daar heb ik er nog twaalf geteld en in de hoek van de schuur hing nog een kleine. Er zat oude spin­nen­rag in de achter­ste hoek van de meterkast bij ons thuis, maar er waren hele­maal geen spin­nen daar. Mama heeft het laatst ook gestofzuigd. Jam­mer want spin­nen van­gen muggen en van muggen heb ik meer last dan van spin­nen. Ik ben niet bang voor spin­nen. Jij wel, buschauf­feur?”
“Niet als ze op afs­tand bli­jven,” antwo­ord ik, “maar als ze wel dicht­bij komen dan ver­plaats ik ze maar maak ze niet dood.”
“Goed zo!” zei de jon­gen ”waarom willen mensen spin­nen altijd doo­d­slaan? Die doen nie­mand kwaad. En vogels eten ze ook op. Vogel ont­bijt.” en hij lacht over zijn eigen grap.

“Mijn poes vangt spin­nen en eet ze op, net een snoepje of zo voor haar. Dat vind ik wel wal­gelijk!” zeg ik. Ik hoor oma slikken, zij luis­tert mee. Maar de pien­tere jon­gen is niet onder de indruk. Voor hij de kans kri­jgt verder te praten, zegt zijn oma opeens, “onze poes Mies jaagt op bijen.”
“Dat is niet vrien­delijk, Oma,” zei klein­zoon, “bijen zijn bedreigd en we moeten met z´n allen goed voor ze zor­gen, anders komen er geen bloe­men meer in de wereld, Oma, dat hebben ze verteld op school. Op school hebben wij geen spin­nen geteld al zijn er veel te zien in de heggen naast de pad. Maar bijen hebben wij niet op school. Dan zegt de juf dat bijen in een korf moeten wonen en ver­zorgd wor­den door mensen in grote witte pakken als bescherming zodat ze niet wor­den gesto­ken door boze bijen. Som­mige mensen vin­den bijen eng en zijn er bang voor, maar ik niet, hey Oma?”
Oma stemt in. “Jij ben ner­gens bang voor mij jon­gen,” zegt ze.

“Ik ben niet bang voor spin­nen. En ik ben niet bang voor bijen, en wat nog meer, Oma? Ik ben niet bang voor dinosaurussen, ik ben wel een beetje bang in het donker, maar dan zet ik mijn nacht­lam­pje aan en daar staat een dinosaurus op,” zegt hij opge­to­gen.
“En jij bent straks zeker niet bang bij de tan­darts,” zegt Oma met een hoopvolle stem ter­wijl ze klein­zoon dichtritst en opstaat om weer verder te gaan.
“Krijg ik dan een hon­ings­noepje van de tan­darts? Weet jij dat een bij in zijn hele leven alleen maar een halve theele­pel hon­ing maakt. Hon­ing is goed voor me, Oma, daarom wil ik dat snoepje van de tan­darts wel.”


Na hun vertrek zit mijn hoofd nog vol van zijn duizel­ing­wekkend gesprek en ik moet nog lachen als ik verder rij. Ik krijg ook ineens trek in een hon­ings­noep. Dankjewel bijen!

Joomla tem­plates by a4joomla