Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Groen­teveil­ing Prins Hendrikkade

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Groenteveiling0

Enige tijd gele­den stond in een krant een stuk over de groen­teveil­ing aan de Prins Hen­drikkade. Ik heb nog wat foto’s gevon­den en wil die graag aan de geschiede­nis toevoe­gen.
In 1915 wer­den tuin­ders door de regering ver­plicht om zich aan te sluiten bij een veil­ing en in de Zaanstreek werd de ‘Veil­ingv­erenig­ing De Zaanstreek’ opgericht. Al eerder waren er veilin­gen geweest op de Stadswerf, de Hogedam, Burcht, en de Loswal. Voor deze veil­ing werd een pand gebruikt, offi­cieel in de Beethoven­straat, maar het meest zicht­bare deel lag aan de Prins Hen­drikkade. Daar vond ook de aan­voer plaats en waren de deuren groot genoeg om de waren naar bin­nen te brengen.

Groenteveiling5

De veil­ing werd in 1927 offi­cieel in gebruik genomen.
Van die gele­gen­heid werd een foto gemaakt met burge­meester K. ter Laan in het midden.

Groenteveiling1

In de open lucht op de Burcht staan v.l.n.r. Theo de Heer, vader Cor de Heer en zoon Jan de Heer. Zij had­den een winkel op het Vissershop.

Groenteveiling2

Nog een­tje. V.l.n.r. Kees Bart, vol­gens Jan Hot­ten­tot geen tuin­der, maar klop­perwacht. Dan Maus van der Wardt, Cor­nelis Rep en zoon Tinus. Verder vier man­nen Voorn uit Beverwijk.

Groenteveiling3Van de bin­nen­plaats zijn alleen foto’s bewaard gebleven die fotograaf Derk Peeters heeft gemaakt. Ik heb ze op de site van Tussen Zuid­dijk en Zaan gevon­den. In 1981 was er sprake van het opnieuw in gebruik nemen van de hal en er zouden mark­t­stal­let­jes in geplaatst wor­den. Uitein­delijk is er een super­markt van ALDI in terecht gekomen die nu alweer verd­we­nen is.

Foto: De open ruimte voor de stal­let­jes.

Groenteveiling4

Het zicht op de Prins Hen­drikkade met lege krat­ten en hele­maal links nog de deuren die toe­gang gaven naar het bin­nen­ste van de veiling.

Door klachten over hygiëne, denk aan afval van groente en de vele lege kist­jes werd de veil­ing ver­plaatst naar de Lijnbaanstraat/​Prinsenstraat. Deze veil­ing­hal heeft nog tot 1975 dienst gedaan voor de groothandel en dis­trib­u­teurs.
Na de Tweede Werel­door­log is de organ­isatie in groente en fruit zoveel veran­derd dat daar voor een plaat­selijke veil­ing geen plaats meer was.

Foto’s: Zaan­dam in oude ansichten — Jan Hot­ten­tot,
Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla