Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Villa De Stormhoek

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

BruynzeelDeStijl0

In de tijd dat de firma Bruynzeel, na de brand in hun stoom­tim­mer­fab­riek ‘De Arend’ in Rot­ter­dam, zich in Zaan­dam ves­tigde, wordt ook meld­ing gemaakt van een won­ing aan de Pieter Ghy­sen­laan. Deze won­ing, van archi­tect Jan Wils, heeft in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw een aan­tal kunstenaars/​vormgevers de kans gegeven kleu­ron­twer­pen en meubels voor de won­ing te maken. Dit alles in opdracht van Cor­nelis Bruynzeel Sr., die met de archi­tect en de vor­mgev­ers bevriend was geraakt.

De Zaanse vor­mgever Piet Zwart tek­ende voor de meubels en Vil­mos Huszár voor de toegepaste kleuren en het vlo­erkleed. Door deze samen­werk­ing mag men wel spreken van een Stijl-​interieur.

BruynzeelDeStijl1

Het houten gebouw De Stormhoek stond in een uithoek van het Bruynzeel ter­rein (zie pijl). Het was bedoeld als een tijdelijke won­ing voor Cor­nelis Bruynzeel jr. en zijn vrouw.

BruynzeelDeStijl3Het vierkante gebouw beschikte over een behoor­lijk grote woon– en eetkamer, een keuken, drie slaap­kamers waar­van één met een aan­gren­zende badkamer.

Foto: Villa De Stormhoek op het ter­rein van Bruynzeel, hier al met een aanbouw.

De meubels voor deze won­ing wer­den ont­wor­pen door de Zaanse ontwer­per Piet Zwart. Het zijn een buf­fet, een sec­re­taire, een boeken– en tijd­schriftenkastje, een salontafel, een eettafel met stoe­len. Of Zwart de fau­teuils ontwierp bli­jft nog de vraag, men denkt dat ze op zijn advies zijn aangeschaft.

BruynzeelDeStijl4

Ontwerp meube­len (foto: Gemeente Museum Den Haag)

BruynzeelDeStijl2 BruynzeelDeStijl6

Het interieur met het vlo­erkleed, let op de grootte van het kleed - Rechts: De eetkamer. Meubels ontwerp Piet Zwart.

De kleuren in het huis en het vlo­erkleed voor De Stormhoek wer­den spe­ci­aal gemaakt naar een kleu­ron­twerp van Vil­mos Huszar.

BruynzeelDeStijl5

Foto: Het vlo­erkleed. Het enorme vlo­erkleed is later in stukken geknipt en in delen elders gebruikt in het huis.

Bij de saner­in­gen die na 1982 bij de firma Bruynzeel wer­den ingezet is ook het huis ges­neu­veld. Nu we in dit jaar de geboorte van De Stijl kun­st­be­weg­ing her­denken, is het tri­est te moeten con­stateren, dat er in die tijd zo weinig besef is geweest van de waarde van De Stormhoek en het interieur.

Foto’s: Gemeen­te­mu­seum Den Haag, Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla