Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eerste steen­leg­ging Stru­ikel­ste­nen Zaanstad

Van onze redac­tie, Greet Plekker
Gebro­ken namen­lint.
De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad onthulde op 16 en 17 april 2019 in Zaan­dam en Koog aan de Zaan de eerste 31 van de in totaal bijna 170 stru­ikel­ste­nen die in 2019 en 2020 wor­den gelegd voor de omgekomen Joodse inwon­ers van de Zaanstreek.

Struikelstenen1
Velen waren op dins­dag 16 april gekomen om de cer­e­monie bij te wonen.

Om 13.30 uur wer­den de eerste ste­nen gelegd in aan­wezigheid van leer­lin­gen van de Her­man Gorterschool.
Struikelstenen2
Foto: Leer­lin­gen kijken toe hoe de stru­ikel­ste­nen voor het gezin Littwitz-​Loewenheim met hun kinderen Ger­hard en Helga ter hoogte van de Pieter Pauw­straat 94 in Zaan­dam in het trot­toir wor­den aange­bracht. Vier ste­nen voor het gezin Littwitz.
Struikelstenen4
Struikelstenen5Daarna werd tij­dens een korte cer­e­monie iets verteld over de geschiede­nis van de Joodse gemeen­schap in de Zaanstreek in het alge­meen en over het gezin dat tot begin 1942 op dit adres woonde in het bij­zon­der.
Gab­bai ris­hon Ruben Reisen­stadt van de Lib­er­aal Joodse Gemeente Ams­ter­dam sprak tij­dens de cer­e­monie bij Pieter Pauw­straat 94 het Jizkor en het kad­disj gebed uit.
(zie foto.)
Na afloop kan een steen­tje – bloe­men wor­den nooit gelegd op Joodse ‘graven’ – bij de stru­ikel­ste­nen wor­den gelegd.
Struikelstenen10Aanslui­tend, vanaf 14.45 uur, de stru­ikel­ste­nen voor de fam­i­lies:
Pais, des­ti­jds bewon­ers van D. Donias­traat 113, Zaan­dam,

Van Hoorn, des­ti­jds bewon­ers van D. Donias­traat 30, Zaan­dam. (zie foto.)
Struikelstenen11Stru­ikel­ste­nen voor het gezin Knopf wer­den voor J.C. van Wessem­straat 11 gelegd.
Op woens­dag 17 april de eerste onthulling om 14.00 uur, bij het adres Zuider­ven 13 in Zaan­dam. Daar woonde tot 1942 de fam­i­lie Van Thijn. Aanslui­tend, vanaf 14.30 uur, zijn stru­ikel­ste­nen onthuld voor de fam­i­lies:
Mei­jer, A.F. de Savornin Lohmanstraat 6a, Zaan­dam
Ver­doner, Saenredamstraat 27, Zaan­dam en
Cohen, Dahlias­traat 28, Koog aan de Zaan.

De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad.
Peter Heere
Her­man van Kor­de­no­ordt
Leonore Olde-​Verburg
Erik Schaap
Foto’s aan­geleverd.
Joomla tem­plates by a4joomla