Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kamp Amers­foort

Pers­bericht
In het beruchte werk– en strafkamp wil men een fotomon­u­ment voor de gevan­genen oprichten en daar vra­gen de medew­erk­ers van het Nation­aal Mon­u­ment Kamp Amers­foort onze hulp bij.
Op 19 april 1945 is het Polizeiliches Durch­gangslager Amers­foort, het beruchte Kamp Amers­foort, door de geal­lieer­den bevrijd. In het kamp hebben gedurende de oor­log ongeveer 35.000 gevan­genen korte of lange tijd verbleven.
De gedenkplaats van Kamp Amers­foort wordt grondig ver­bouwd. In het nieuwe museum is ruimte voor een Fotomon­u­ment. Het plan is om door mid­del van deze fotowand de gevan­genen zicht­baar te maken, hen let­ter­lijk en figu­urlijk een gezicht te geven door van hun een afbeeld­ing op te nemen. Waarschi­jn­lijk is niet van iedere gevan­gene een foto beschik­baar maar we willen alles opne­men wat er aan foto’s of tekenin­gen nog vin­d­baar is.
kamp amersfoort
Dit is waar u als webkrant voor Zaan­dam in beeld komt. We willen u vra­gen of u in het bezit bent van afbeeldin­gen van gevan­genen van Kamp Amers­foort of u ons wilt helpen om foto’s van gevan­genen uit uw gemeente te verza­me­len of dat u ons in con­tact kan bren­gen met per­so­nen die mogelijk een foto bezit­ten. We denken hier­bij aan nabestaan­den of familieleden.
We willen graag een naamsver­meld­ing, geboorte­da­tum en eventueel de tijd van het verblijf in Kamp Amers­foort erbij ontvangen.
U kunt reke­nen op onze eeuwige dankbaarheid als u ons kan helpen zoveel mogelijk gevan­genen aan de ver­getel­heid te onttrekken.
Voor meer infor­matie kunt u con­tact opne­men met onder­getek­ende (Leen Bogers, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.) of met ons fototeam (Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.). Neemt u ook eens een kijkje op de pro­jectweb­site www​.geefgevan​gene​neengezicht​.nl
Bij voor­baat dank voor de moeite die u doet!
Met vrien­delijke groet,
Willemien Meer­shoek, directeur
Remco Rei­d­ing, projectleider
Leen Bogers, onder­zoeker fotoproject
Joomla tem­plates by a4joomla