Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kalf 86 ger­estau­reerd
Door Mar­tin Koele­meij

Kalf86 0

Jaren­lang stond het pand Kalf num­mer 86 leeg en weg te kwi­j­nen. Best wel jam­mer voor zo´n orig­inele Zaanse houten won­ing uit 1680 met een zadel­dak tussen punt­gevels, een kaats (aan­bouw met schuin dak) en gemet­selde schoorsteen. Het geniet de bescherming van een Rijksmon­u­ment.
Kalf86 1In de zomer van 2018 mocht restau­ra­tor Bart Nieuwen­huijs zijn jeuk­ende vingers aan het werk zetten om het pand com­pleet te restau­r­eren en dat is mooi gelukt. Sam Hen­driks en Max Kordes assis­teer­den bij het tim­mer­w­erk.

Foto: Bart Nieuwen­huijs (links) met Max Kordes

Bart heeft het hele pand los gemaakt van zijn fun­derin­gen, mon­teerde er twee zware stalen balken onder, tilde het pand op en zette het 15 meter verder neer. Ver­vol­gens kon fun­der­ings­bedrijf De Coogh nieuwe fun­derin­gen maken en werd het lieflijke huisje voorzichtig terugge­plaatst. Het staat nu een halve meter hoger van­wege de waterover­last op deze locatie.

Kalf86 2Vol­gens Bart Nieuwen­huijs was de staat nog goed. ´Bijna alle onderde­len van het pand zijn nog orig­i­neel. Alle dak­pan­nen zijn altijd bli­jven liggen, dus van boven was het pand wind– en water­dicht. We waren net op tijd met de restau­ratie. Dit perceel ligt erg laag en in natte tij­den stond het water tot op vlo­er­hoogte. Een jaar later zou de vloer zijn weg­gerot.´

Foto: Kalf 86 in 2017. Nat en ver­waar­loosd. Links de kaats uit 1965

Okerkleurig
De gevelplanken zijn over­naads gemon­teerd. In de Zaanse hout­bouw noe­men we dat een getrapte weeg. Kalf 86 wordt niet meer Zaans Groen. De orig­inele kleur was oker en die is weer aange­bracht op de buitengevel. Dit huis was ooit eigen­dom van Adri­aan Ulle. Die woonde er van 1856 tot zijn dood in 1902. Adri­aan was een meester-​molenmaker. Zo´n vak­man die wat zijn ogen zien, met zijn han­den maken kan. Hij heeft de buitengevel eigen­handig vernieuwd.
Kalf86 3
Eind 2019 is de Zaanstreek een orig­i­neel zeventiende-​eeuws houten woon­huis rijker
In 1908 kocht Simon Cor­nelis de Groot het pand. Deze eige­naar van molen De Rogge­bloem woonde er met zijn gezin en stierf in 1964. Zijn dochter Geertje de Groot erfde het huis en woonde er met haar man Hen­drik Heise en twee zoons, Simon Cor­nelis en Roel. Roel Heise heeft de aan­bouw gemaakt in 1965. Hij en zijn broer zijn bij­zon­der trots op de fraai ger­estau­reerde mole­naar­swon­ing, die al zo lang in fam­i­liebezit is. Ze denken nog even na over de vol­gende bestemming.

* Dit artikel ver­scheen eerder in de wijkkrant van Kalf, Kogerveld, Haalder­s­broek, Boeren­jonker­bu­urt en Hofwijk num­mer 65, novem­ber 2019.


Joomla tem­plates by a4joomla