Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Koes­teeg
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Koesteeg0
Het Czaar Peter­huisje op het Krimp was tot begin vorige eeuw vanaf de Hogendijk te bereiken via twee kleine brugget­jes. Het eerste bruggetje lag bij de Lage Horn en het tweede gaf toe­gang via de Koes­teeg.

Voor de goede orde er was nog geen Czaar Peter­straat, nog geen Czari­nas­traat en geen Rus­sis­che buurt. Achter het Krimp en het Czaar Peter­huisje lag het Krimperven.
Door velen werd de toe­gang door de krappe Koes­teeg als een karak­ter­istieke toe­gang gezien die bij­droeg aan de folk­lore rond het huisje. Anderen von­den dat je hoog­waardighei­ds­bek­led­ers niet door zo’n armza­lig steegje kon laten wroeten.

De Koes­teeg was een nauwe door­gang tussen Hogendijk nr. 32 en 34. Op de foto hieron­der is nog een bor­dje te zien dat aangeeft waar de toe­gang tot de Koes­teeg is. Boven de man met de fiets.
Koesteeg1
Koesteeg5
Koesteeg2Links: de Koes­teeg met het bruggetje en
rechts : een uit­snede uit de foto boven met een bord dat de ingang aangeeft.

Toen de Hogendijk werd doorsto­ken en de Czaar Peter­straat werd aan­gelegd, werd de steeg overbodig.

De Zaanse V.V.V. (Verenig­ing Voor Vreemdelin­gen­ver­keer) was de eerste die in 1901 open­lijk de benauwde toe­gang ter dis­cussie stelde. Men vond het ‘min­der aan­ge­naam’ voor de toeris­ten. Men vroeg het bestuur om dit bij B&W van Zaan­dam aan­hangig te maken en het voors­tel te doen om een nieuwe toe­gang aan te leggen naar het Krimp over het ter­rein van C. de Boer.

Uitein­delijk kwam er een door­braak van de Hogendijk wat de Czaar Peter­straat zou wor­den en daarmee was de weg let­ter­lijk vrij voor een nieuwe toe­gang naar het beroemde huisje van Czaar Peter.

Koesteeg3Aan het Krimp zag dat er zo uit. Hier met het bruggetje van de Koes­teeg hele­maal aan het eind.

Het fotootje daaron­der geeft een duidelijker beeld.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaandam

Koesteeg4
Joomla tem­plates by a4joomla