Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Gevon­den voor­w­er­pen
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Gevonden0

Bij het bladeren door kran­ten uit het verleden viel me op dat er elke week wel een stukje in de krant stond met alles wat mensen ver­loren waren; wat er op straat was gevon­den. Niet alleen waren het lange lijsten met wat er ver­loren of gevon­den was, maar dat het ook toen in de krant stond. Blijk­baar was het de moeite waard om iets wat ver­loren of gevon­den was bij de poli­tie op te geven. De spullen die men kwijt was, waren belan­grijk genoeg om te proberen die terug te krijgen.

gevonden1921 gevonden1949

Won­der­lijke zaken staan er in het bericht uit 1921 links; een witte geit, een balk van 4 meter lang of eiken stam­men.
Of in 1949, rechts, een halve ped­del of die autoped met houten wie­len.

Die laat­ste zouden ze in het Zaans Museum nu wel graag gehad willen hebben. En wat te denken van een jachthond? Maar wie gaat er tegen­wo­ordig nog naar het poli­tiebu­reau om aangifte te doen van een ver­loren hand­schoen of een vierdelige duim­stok? Het was de armoe of zoals in 1949 ook de schaarste die er na de oor­log was.

Iets proberen terug te vin­den kan ik me van­daag de dag alleen nog voorstellen bij zeer waarde­volle zaken die ver­loren zijn, zoals een dure viool die in de trein is ver­geten mee te nemen. De tij­den zijn veranderd.


Joomla tem­plates by a4joomla