Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Pieter Ghi­jsen­laan
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

De oude foto komt uit 1931 toen ze bij Norit al gedacht moeten hebben ‘deze fab­riek zetten we buiten de bewoonde wereld’. In 1916 werd een ver­gun­ning afgegeven voor ‘de opricht­ing van een fab­riek voor de fab­ricage van Norit en andere chemis­che pro­ducten’. We zijn meer dan hon­derd jaar verder, de fab­riek staat er nog, zij het mod­erner en de omgev­ing ziet er anders uit, ook moderner.

Pieter Ghijssenlaan 1931
Pieter Ghijsenlaan

Aan­geleverde foto’s.


Joomla tem­plates by a4joomla