Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lespakket over Zaanse hout­bouw
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor het 25-​jarig bestaan van de verenig­ing ‘Vrien­den van het Zaanse huis’, later de Verenig­ing Zaans Erf­goed, maak­ten Eric Hoorn, Reinier Jon­gerius en Chiel Pos in 1986 een lespakket over de Zaanse hout­bouw. Deze week ont­van­gen alle Zaanse basiss­c­holen een her­druk van dit lespakket, met de titel Van water­bord en wind­veer. Wethouder Natasja Groothuis­mink (mon­u­menten, erf­goed en onder­wijs: ‘Het fan­tastis­che is dat de inhoud van dit lespakket nog steeds rel­e­vant is, 34 jaar na het ver­schi­j­nen. En actueel, want we zijn ons van­daag de dag meer dan ooit bewust van de waarde van ons erf­goed. En de plicht die dat met zich mee­brengt om te zor­gen voor ons erfgoed.

Kinder­boeken­week 2020: En toen?
De herdruk(na 34 jaar) van dit boekje ver­schi­jnt ter ere van de kinder­boeken­week 2020, die als thema heeft: En toen? Voorzit­ter Ron Kiburg van Verenig­ing Zaans Erf­goed: ‘Een goed moment om onze jonge inwon­ers meer te leren over de geschiede­nis van de Zaanstreek en wat ze daar­van nu nog om zich heen kun­nen zien. Van mam­moeten, houtza­ag­molens en de Zaanse schans naar voorschot­ten, kruiskoz­i­j­nen en boven­lichten. Ik hoop dat onze leer­lin­gen ent­hou­si­ast wor­den over het bij­zon­dere Zaanse erf­goed.’ Wethouder Groothuis­mink: ‘En ik hoop ook dat ze zich ervoor willen inzetten om het erf­goed te bewaren, zoals bijvoor­beeld de Verenig­ing Zaans Erf­goed al meer dan vijftig jaar doet. Onmisbaar!’

Zaansehoutbouw1

Afbeeld­ing aangeleverd.


Joomla tem­plates by a4joomla