Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De West­z­i­jderol
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Westzijderol
De nieuwe West­z­i­jderol, een ini­ti­atief van His­torisch Zaan­dam bli­jft maar groeien. De huidige West­z­i­jde blijkt veel teke­naars te trekken. Wat is de bedoel­ing? Iemand, onbek­end wie, heeft rond 1750 de West­z­i­jde aan de kant van de Zaan getek­end. De tekenin­gen zijn aan elkaar geplakt en opgerold. Van­daar de naam Westzijderol.

De Verenig­ing His­torisch Zaan­dam nam het ini­ti­atief om een nieuwe West­z­i­jderol te laten maken door iedereen die maar teke­nen wil. Men kiest in de West­z­i­jde een pand uit (aan de Zaankant), con­troleert op de web­site van His­torisch Zaan­dam http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​w​e​s​t​z​i​j​d​e​r​o​l​/ of het betr­e­f­fende pand al getek­end is of wordt. Graag het te teke­nen pand melden op e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. om te voorkomen dat er dubbel getek­end gaat wor­den.
NH-​nieuws maakte er een reportage over. Zie hier: https://​www​.nhnieuws​.nl/​n​i​e​u​w​s​/​275471​/​s​t​r​e​e​t​v​i​e​w​-​o​p​-​p​a​p​i​e​r​-​n​i​e​u​w​e​-​w​e​s​t​z​i​j​d​e​r​o​l​-​i​n​-​d​e​-​m​a​a​k​-​i​n​-​z​a​a​n​d​a​m
Dus als u mee wilt doen informeer dan eerst of een pand al getek­end is of nog vrij is om getek­end te wor­den op: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

westzijde96Dit is West­z­i­jde 96 – oud en nieuw
Van de West­z­i­jderol zijn de vol­gende num­mers gereed of in bew­erk­ing:
2, 16, 18, 22, 28/​30, 38, 48, 50/​52, 70/​72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 96, 98,
108, 114, 134, 136, 138, 148, 154, 154A, 164,
202, 208/​210, 240, 254, 262b/​262hg, 264, 266, 268, 278,
326, 328, 346, 348, 352, 358.


Joomla tem­plates by a4joomla