Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


De vierkante water­bak staat voor de vier win­drichtin­gen en voor de wereld; de driehoek erboven rep­re­sen­teert het god­delijke en de een­heid van geboorte, leven en dood’, aldus de kun­ste­naar. ‚De bron — de fontein — is niet alleen in de Turkse sprook­jes, maar overal ter wereld een sym­bool van de god­delijke kern van het leven.

In 1994 werd de Sul­tan Ahmet-​moskee in gebruik genomen. Deze was bij de open­ing de groot­ste Turkse moskee in West-​Europa.

Joomla tem­plates by a4joomla