Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Fab­riek Vesu­vius
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

vesuvius3Welke fab­riek heet nu ‘Vesu­vius’?
Het zal wel met vuur te maken hebben en dat klopt. De fab­riek ‘Vesu­vius’ maakte ‘Gloed’. Het was een gloed­fab­riek van Van Vliet.

De fab­riek stond in het West­z­i­jderveld over de spoor­lijn Ams­ter­dam – Alk­maar ter hoogte van de Mal­le­gat­sloot die rechts op de foto loopt. De foto is van 1925. Er was nog geen Provin­cialeweg want die kwam er pas begin jaren ’30.Maar wat was ‘Gloed’? Gloed was bew­erkt zaagsel dat als brand­stof, net als hout­skool werd gebruikt om te ver­war­men. Het was in gebruik bij schip­pers maar vooral bij kerk­gangers die hun kerk­stoven ermee ver­war­m­den. In de stoof werd in een met­alen en ste­nen reser­voir een por­tie gloed gelegd genoeg om gedurende de dienst de voeten van de kerk­ganger warm te houden.

vesuvius2Wan­neer de heer S. van Vliet met zijn gloed­stok­erij is begonnen is mij niet bek­end. Het vroeg­ste teken van leven is een adver­ten­tie uit 1903 waarin hij kerkvoog­den, kosters en brand­stofhan­de­laren opmerkzaam maakte op ‘Gloed’ dat ‘geheel zon­der Reuk of Walm’ z’n werk doet.

Kerk­bank met stoof­jes in het Her­vor­mde kerkje te Krom­me­niedijk. Foto: Alexan­der Tromp Pho­tog­ra­phy

Het was niet de enige gloed­fab­riek in Zaan­dam. Bij het Noorder­valdeurspad stond fab­riek ‘De Kroon’ en aan het eind van het Papen­pad stond de fab­riek van Waag­meester en Langeveld. Of het een ver­schri­jv­ing is of niet in een kran­ten­bericht trof ik ook nog de gloed­fab­riek ‘De Krater’ aan, ook van de Heer Van Vliet. In Oost­zaan stond gloed­fab­riek ‘De Pauw’ van de heer Avis uit Zaan­dam. vesuvius1De heer Van Vliet was de eige­naar maar de stoker van de fab­riek was Hein Pater. Die vertelt in een pub­li­catie in 1941 dat hij al zesender­tig jaar in de fab­riek als stoker werkzaam is. Dat klopt wel aardig want in 1944 vierde Johannes Pater zijn 40 jarig jubileum bij de gloed­fab­riek Vesu­vius als gloed­stoker. In 1941 was de Vesu­vius de enige nog actieve gloed­fab­riek in ons land.

Foto: De Heer Johannes Pater

Zaagsel is een brand­baar goedje en dat heeft tot tal van bran­den bij Vesu­vius geleid. Daar­bij werd door de jour­nal­is­ten wel eens de grap gemaakt dat de Vesu­vius weer actief was. ‘Vesu­vius begon te werken’. Of ‘De felle West­en­wind zorgde er tweede Pinks­ter­dag voor, dat de gloed­fab­riek “Vesu­vius” in het West­z­i­jderveld gelijk een vuur­spuwende berg werd.’

Bijkomende nadeel bij zo’n brand was dat de fab­riek over de spoor­lijn lag. Een extra belem­mer­ing voor de brandweer om bij de brand te komen. In 1950 was het hele­maal raak want in maart, mei, juni en juli was er brand. De laat­ste brand bleek gemeld door een agent die hevige rook­wolken had gecon­sta­teerd bij Vesu­vius. Maar toen de eige­naar de heer Heize, een andere eige­naar inmid­dels, de toeges­nelde brandweer naar zijn ter­rein zag komen rende hij hen tege­moet en vertelde hen dat hij wat vaten aan het schoonbran­den was. Er was geen sprake van brand en na inspec­tie besloot de brandweer weer in te rukken.

Of er nu nog gloed gebruikt wordt weet ik niet, maar de gloed­fab­riek staat niet meer in het West­z­i­jderveld, daar ligt nu de woon­wijk West­erkoog. vesuvius4

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad, Alexan­der Tromp Pho­tog­ra­phy en fam­i­lieor­gan­isatie Pater.


Joomla tem­plates by a4joomla