Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Over Inent­ing gespro­ken
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Typhus inenting 1940Nu zit Ned­er­land te wachten op het moment dat we alle­maal zijn ingeënt en het ‘nor­male’ leven weer op gang kan komen.
In 1940 was er een Tyfusepi­demie gaande. Er werd gewaarschuwd om geen gebruiksvoor­w­er­pen in open water te wassen. En dat alle gekochte melk, flessen of losse melk, gekookt moest wor­den.
In mei was Ned­er­land door het Duitse leger bezet.

Het zwem­men in open water werd nu afger­aden en dus ook in de zwem­baden zoals die in de Voorzaan. Voor mil­i­tairen werd het verboden.

En dan besluit de Inspecteur van Volks­ge­zond­heid dat de inwon­ers van de Zaanstreek ingeënt moeten wor­den. En zo gebeurde het ook.
Op 22 mei, ’s avonds om 7 uur begon de cam­pagne.
Eén van de eersten die een prik kreeg was burge­meester In ’t Veld.

Joomla tem­plates by a4joomla