Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De School­tuin
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

schooltuinen1Vanaf april is het school­tu­in­com­plex geopend. Dan zullen veel schoolkinderen weer aan hun tuin­tje mogen werken. Gen­er­aties zijn hen voorge­gaan. Vanaf de jaren ’30 was er het com­plex aan de Ring­weg waar de school­tu­inen geves­tigd waren. Daar­voor was de school­tuin nog een onderdeel van de Gemeen­telijke Kwek­er­i­jen.

Deze kwek­er­i­jen lagen aan het eind van de Klaas Kater­straat en bin­nen dat com­plex was een aparte afdel­ing ‘De School­tuin’. Voor scholen die biolo­gie of plan­tkunde gaven was bij deze kwek­erij de mogelijkheid om planten af te nemen voor het onder­wijs.
Regel­matig werd in de kran­ten aangegeven welke planten beschik­baar waren en afge­haald kon­den wor­den. Meer dan 100 soorten waren beschik­baar van aller­lei planten, maar ook meloe­nen, tomaten of haver, gerst, tarwe. Alles om het onder­wijs aan­schouwelijk te maken.

schooltuinen3Maar er gaat toch niets boven het echte werk; met je han­den in de grond. Een zaadje in een kuiltje doen en zien dat er iets uit gaat ontstaan. Velen hebben zo het ver­schil leren ken­nen tussen onkruid en plan­t­jes. Hebben leren schof­fe­len en harken of omploe­gen zoals op de foto dhr. Fred­eriks aan leer­lin­gen laat zien.
Hard werken, maar aan het eind van de peri­ode kon je met een tas vol sperziebo­nen, sla en weet ik al niet wat op huis aan waar vader en moeder je vol trots de beste tuin­man van de fam­i­lie noem­den.

En nog steeds kun­nen kinderen met de won­deren der natuur ken­nis maken.

En dat alles wat leeft en bloeit ons steeds weer boeit om maar eens een afs­luit­ing van een oud radio­pro­gramma aan te halen.

Het huidige com­plex naast de Kinderboerderij.
Schooltuinen2Joomla tem­plates by a4joomla