Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stru­ikel­ste­nen
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Fransestraat1a

Fransestraat3 Fransestraat2


Deze en vol­gende week wor­den weer 45 stru­ikel­ste­nen in Zaan­dam en Koog aan de Zaan onthuld.
Van­daag was dit op de hoek Peperstraat/A.F. de Savornin Lohmanstraat. Vroeger stond exact op deze plaats de won­ing Frans­es­traat 1a, waar het echt­paar Vorst en hun dochtertje woon­den.
En twee ste­nen zijn onthuld bij Oost­z­i­jde 151 voor het echt­paar Löwen­stein.

Steeds wor­den tij­dens de korte cer­e­monie de namen en de lev­ens­geschiedenis­sen van de per­so­nen voorgelezen. Het is steeds heel indruk­wekkend te horen hoe de bewon­ers in de Zaanstreek terecht kwa­men. Hoe hun leven ver­liep nadat ze eerst ver­ban­nen waren naar Ams­ter­dam en daarna op trans­port gezet om in de kam­pen ver­mo­ord te wor­den. Totaal wor­den 45 ste­nen geplaatst. Dat brengt het totaal op 135 stenen.

Op maandag 1 novem­ber wor­den op 3 adressen in Zaan­dam 9 stru­ikel­ste­nen onthuld.
10.00 uur uur: 4 ste­nen bij Koer­akin­straat 20 (voorheen Sophi­as­traat 13) voor het gezin Pop­pels­dorf
10.45 uur: 2 ste­nen bij Hazepad 12 voor het echt­paar Drukker
11.30 uur: 3 ste­nen bij Vinken­straat 92 voor het gezin Drukker

Op dins­dag 2 novem­ber wor­den op 1 adres in Koog aan de Zaan en 2 adressen in Zaan­dam 6 stru­ikel­ste­nen onthuld.
10.00 uur: 1 steen bij Breed­weer 4 (voorheen Breed­weer 16) voor Mei­jer Kok­er­noot
10.45 uur: 3 ste­nen bij Tuin­straat 78 voor het gezin Brillesli­jper
11.30 uur: 2 ste­nen bij Sta­tion­sstraat 65 voor het echt­paar Rosenbaum

Joomla tem­plates by a4joomla