Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Drie Gekroonde Hamers
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

SmedKaayk0
Geschiede­nis van een Zaanse smed­erij 16762022
SmedKaayk2Wat zal dat voor geluid zijn geweest als je in de 17e eeuw over de Hogendijk liep en er op de scheep­swer­ven werd getim­merd, geza­agd en in de smed­erij klonk het geluid van hamers op staal. Eén en al bedri­jvigheid. Daar moest ik aan denken bij het openslaan van het boek De Drie Gekroonde Hamers van Mar­greet van der Hut.
Voor zover nu bek­end begon het smeed­w­erk op de Hogendijk met Hei­jn­drick Tijsz. Smit († 1697). Via het belast­in­greg­is­ter kwam de schri­jf­ster erachter dat in 1677 een nieuwe smed­erij werd geno­teerd. Het deurkalf van de smed­erij wijst op 1676.
Dit is het begin van een lange lijst met sme­den, eigenaren en knechten die op de Hogendijk in de smed­erij gew­erkt hebben. Bek­ende namen als Som­broek en Kaaijk komen erin voor en het eindigt met Luuk Jonker.

Smed­erij de Drie Hamers door Jan Kruijver

De schri­jf­ster heeft het boek in 4 hoofd­stukken ingedeeld t.w. de smed­erij, de fam­i­lie Kaaijk, de Hoogendijk waar­bij aan bewon­ers van de dijk aan­dacht wordt besteed en een hoofd­stuk over smids– en smeed­w­erk.

Naast de genoemde onderde­len komt de schri­jf­ster er tussendoor ook nog met leuke feit­jes die zijdel­ings met de smed­erij te maken hebben en een leuke aan­vulling zijn op het ver­haal.

De eerste van de fam­i­lie Kaaijk die als smid aan de slag gaat is de tim­mer­man Nico­laas Kaaijk. Zijn vrouw had als huwelijks­geschenk de smed­erij van haar oud­ers gekre­gen. Zo begon de fam­i­liegeschiede­nis van Kaaijk in het sme­den.

In 1898 kri­jgt de smed­erij op de Hogendijk door een ver­bouwing een ander uiter­lijk zodat echtgenote Geertje een winkeltje in huishoudelijke artike­len kon begin­nen. Daar­naast nam ze ook nog kleer­mak­er­swerk aan om het gezinsinkomen op peil te houden.

SmedKaayk1De smed­erij de Drie Hamers, Hogendijk 1870

En alles is geïl­lus­treerd met heel veel foto’s en tekenin­gen; een genot om door te bladeren. Gelukkig voor ons fotografeerde Kaaijk veel zodat we nu nog kun­nen geni­eten van de fam­i­liekiek­jes en van de mede­be­won­ers van de Hogendijk.

BOEKUIT­GEV­ERIJ CASAE
Gorter­shof 127, 1544 SM Zaandijk
KvK 80721478 | Con­tact /​Info: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

ISBN 9789083103143
(hard­cover)
120 pagina’s
Prijs: EUR 29,95
verzend­kosten (NL) € 4,10

Joomla tem­plates by a4joomla