Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zuiddijkbrand2

Brand Zuid­dijk 65
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Brand is een ramp, het is één grote ver­woest­ing waarmee je van alles kwijt raakt. Zelfs als iedereen het vege lijft redt gaat veel van wat je dier­baar is ver­loren. Maar soms raakt een stad ook een mooi gebouw kwijt.
Dat is het geval bij de brand in novem­ber 1949 op Zuid­dijk 65 waar dro­gis­terij en foto­han­del ‘Het Zuiden’ was geves­tigd. Het was een houten pand dat door de vlam­men volledig werd verzwolgen.

Foto: Zuid­dijk 65 – een ruïne

De brandweer had ruim drie uur nodig om de brand meester te wor­den. De bewon­ers, de heer en mevrouw Smit, kon­den in pyjama met pleeg­dochter Aaltje en hun zoon­tje Nico­laas van twee aan de vlam­men ontsnap­pen.

Op oude foto’s is het pand nog in goede staat te bewon­deren als een onderdeel van de Zuid­dijk. Hier uiterst rechts staan een paar mensen voor het pand. Links daar­van is een steeg die naar het Boom­gaardss­lop gaat en dan de slagerij van Marees.

ZuiddijkBrand1

En op deze foto, links van het mid­den weer het pand num­mer 65.

Zuiddijkbrand5
Nog een keer rond 1910 nu met het zon­nescherm uit (foto: NH archief)

Zuiddijkbrand6

Zuiddijkbrand4En zo was het aanzicht voor de brand. Het was ooit een won­ing die in 1894 tot sigaren­fab­riekje met een droogkamer werd omge­bouwd. In 1906 wordt er een melk­sa­lon door Jacob Heijn in geves­tigd. Dhr. Heijn heeft daar tot 1921 in gew­erkt, want dan wordt het pand gebruikt als dro­gis­terij met als beheerder dhr. C. Mul­der. Deze draagt in 1927 de dro­gis­terij over een de heer J. Kessel. Zijn naam staat ook op de deur, bij ver­grot­ing te lezen op deze foto.
In 1935 vindt er weer een wis­sel­ing van de wacht plaats en komt dhr. C. Mul­der weer terug, maar nu als gediplomeerd dro­gist. Om na een jaar weer plaats te maken voor dhr. N. Smit die het tot aan de brand in 1949 in de zaak zal uithouden.

Zuiddijkbrand3Zuid­dijk 65 Oud en Nieuw

En na de brand kan dhr. Smit enige tijd beschikken over een nood­winkel om de dro­gis­terij gaande te houden. In maart 1950 kri­jgt hij toestem­ming om een won­ing met winkel te bouwen.

De vorm die het pand kri­jgt is iets heel anders dan wat er stond. Het is aangepast aan de mod­erne tijd. Later zal het nog dienst doen als winkel en werk­plaats voor het maken van stem­pels en ander graveer­w­erk.
Nu ken­nen we het als Café De Schot.


Brand Zuid­dijk 65 – Aan­vulling
door Ruud Meijns

Van W. Visser (Tim­mer­fab­riek Visser) kreeg ik een aan­vulling op het artikel over de brand in de dro­gis­terij op Zuid­dijk 65 in novem­ber 1949.

In 1950 kreeg dhr. Smit van dro­gis­terij ‘Het Zuiden‘ ver­gun­ning om een nieuw pand te laten bouwen en hij nam daar­voor de Zaanse archi­tect Jaap Schip­per in de arm.

Schip­per had in 1946 de Prix de Rome gewon­nen voor Archi­tec­tuur. In 1948 gebruikte hij de prijs om een reis door Tune­sië, Marokko en Alger­ije te maken. Toen hij aan de opdracht voor de her­bouw van Zuid­dijk 65 begon had hij de invloe­den van Noord-​Afrika nog vers in zijn geheugen.

Zuiddijkbrand7Op de teken­ing van archi­tect Schip­per zien we links de slagerij van Schoen, dan de steeg naar het Boom­gaardss­lop en dan de nieuwe dro­gis­terij van dhr. N. Smit. Het is een ander ontwerp dan men rond de begin­jaren ’50 hier gewend was. Het heeft een open en zon­nig karak­ter en ik maak me sterk dat Schip­per in gedachten nog in Noord-​Afrika was.
Joomla tem­plates by a4joomla