Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het huis van Zemel
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Zemel2In het blad Anno nr. 88 stond een ver­haal van J. Zaal over ‘Het huis van Zemel’, een intrigerende titel. Wie was Zemel en waar stond dat huis?
Hij had een teken­ing bij het artikel gevoegd ter ver­duidelijk­ing.
Het huis van Zemel lag aan het Slop­erspad, een pad dat als zovele paden haaks op de West­z­i­jde lag ongeveer ter hoogte van de werf van Pieter Bon tegen­over de Frans Halsstraat. Aan het eind stond molen de Huisvrouw.

In 1925 moest het Slop­erspad en alles wat er aan lag plaats maken voor de bouw van de Schilder­s­bu­urt. Ook molen ‘de Huisvrouw’ die aan het eind van het pad stond. Hier de teken­ing.

Zemel1
Het was ooit een heer­lijkheid die beho­orde aan de fam­i­lie Gijsen. De laat­ste uit deze fam­i­lie die er woonde was Ger­rit Gijsen die fail­liet was gegaan in de Franse tijd. Daarna woonde Cz. Zemel er, maar van hem is niet zoveel bek­end.

Daarna komt C. Zemel Pz. In beeld. Deze C. Zemel is een han­dels­man en iemand die molens opkoopt voor de sloop. De onderde­len wor­den dan weer verkocht op zijn slop­er­swerf op het Slop­erspad. De heer C. Zemel Pz. ver­hu­urde ook aangekochte wonin­gen en trad vlak voor zijn over­li­j­den nog aan bij de ‘Nieuwe Maatschap­pij voor ver­hu­ur­ders van wonin­gen’. Voor zover ik heb na kun­nen gaan is de heer C. Zemel Pz. op 59-​jarige leeftijd in okto­ber 1895 overleden en zijn zaak werd voort­gezet door zijn weduwe en com­pagnon J. Zwart Tz.

Zemel4 Zemel3

Nog voor er sprake was van de Schilder­s­bu­urt of van de Ambachtss­chool was de sit­u­atie in dit deel van de West­z­i­jde zoals hier op de foto’s.
Op de foto links, genomen staande op de West­z­i­jde, ligt in de verte het Slop­erspad met nog net zicht­baar aan het eind molen de Huisvrouw. Het hele gebied, ook wel ‘land van Aten’ genoemd wordt bebouwd.
Op de foto rechts het Slop­erspad met aan het eind de molen en de werf van C. Zemel Pz. Het huisje uiterst rechts op de foto komt overeen met het huidige West­z­i­jde 215.

Zemel5
Dit is dezelfde omgev­ing nu. Het laat­ste van de groen geschilderde huis­jes is nr. 215 waar het huis van Zemel gesitueerd was.

Joomla tem­plates by a4joomla