Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

VinkendwarsstraatStond in de weg
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Ooit was de Gedempte Gracht en de daar­naast gele­gen Vinken­straat maar beperkt toe­ganke­lijk voor autover­keer. Maar met de toe­name van het auto­bezit moest de stad vrij gemaakt wor­den van aller­lei belem­merin­gen.
De Vinken­straat eindigde voor auto’s ter hoogte van de Vink­end­warsstraat, daarna werd het een pad tot aan het Rusten­burg.
Dus moest dit pad een straat wor­den en moest het pand van Bosman eraan geloven. Bosman had er een winkel in vis­ben­odigdhe­den en op het Vinken­pad een smed­erij.
Links van de winkel is de werk­plaats van Van Sante, archi­tect en aannemer.

Vinkendwarstraat smederij BosmanFotograaf Derk Peeters was er eind 1969 bij toen men het pand begon te slopen. Wel­dra zou alles van het pad, gren­zend aan de achterz­i­jde van de Gedempte Gracht, tegen de vlakte gaan.
Aan de noordz­i­jde van de Vinken­straat staan nog enkele van de oor­spronke­lijk huisjes.

Joomla tem­plates by a4joomla