Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

kanokajak

Medaille 1931
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

De verenig­ing His­torisch Zaan­dam kwam in het bezit van een medaille, geschonken aan Peter en Willie Ver­lin­den.
Het betreft een bronzen medaille van 5, 36 gram en een doorsnede van 7,4 cm. Het is de eerste prijs in de cat­e­gorie Canadese Kano bij de Nationale Kampioens-​Kanowedstrijden op de Voorzaan op 21 juni 1931. De wed­stri­j­den wer­den geor­gan­iseerd door de kring van ‘Zaan­sche, Ams­ter­damsche en Haar­lem­sche Kano-​vereenigingen’.


Uit het kran­ten­ver­slag blijkt dat het hier gaat om ‘Canadeesche Kano’s’ met een zeilop­per­vlak van max. 4 m2.
De win­naar werd L. de Jong met Semi­no­lah van de A.K.V uit Ams­ter­dam.

Uit het ver­slag blijkt verder dat er bij deze wed­strijd vier deel­ne­mers waren, waar­van er drie wer­den gediskwal­i­ficeerd van­wege onregelmatigheden.

kanomedaille 1

kanomedaille 2

Joomla tem­plates by a4joomla