Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Betoging op de Burcht 1956

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

‘Enige duizen­den rouw­den om Hon­gar­ije’ was het onder­schrift bij een foto van een demon­stratie op de Burcht in Zaan­dam.
Deze demon­stratie was een antwo­ord op de Rus­sis­che inval in Hon­gar­ije in novem­ber 1956.

Ik moest hier­aan denken na het ver­schi­j­nen van het boek “Mama las Marx”. Dit onlangs ver­sch­enen boek gaat over Com­mu­nis­tis­che gezin­nen in de peri­ode na de 2e Werel­door­log. In het boek wordt o.a. ook gespro­ken over de woede die het com­mu­nis­tis­che deel van Ned­er­land na de inval in Hon­gar­ije over zich heen kreeg.

Hongarije1956


6 novem­ber, betoging op de Burcht. (foto van een krant)

Naast een overeenkomst, Rus­land valt een Oost-​Europees land bin­nen, is er ook een opmerke­lijk ver­schil tussen 20222023 en 1956. Geen grootscheepse demon­stratie op de Burcht en geen rellen rond CPN-​kantoren. In 1956 was het tien jaar na de bevri­jd­ing van de bezetting van ons land door Duit­s­land. Dat sen­ti­ment zal zeker hebben meege­speeld met de emotie die toen door het land trok. Maar er zijn ook geen CPN-​kantoren meer omdat de Com­mu­nis­tis­che Par­tij Ned­er­land niet meer bestaat.
Als iemand foto’s heeft van deze gebeurte­nis houden we ons aan­bev­olen. Laat het weten aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Boek: Mama las Marx: Com­mu­nis­tis­che gezin­nen in naoor­logs Ned­er­land — Elke Weesjes
Zie voor meer info over het boek: https://​www​.wal​burg​pers​.nl/​n​l​/​b​o​o​k​/​9789462499140​/​m​a​m​a​-​l​a​s​-​m​a​r​x


Joomla tem­plates by a4joomla