Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

1 Mei – Dag van de arbeid
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

1 MEI Zaanstreek

Zo werd de 1e mei in 1932 gevierd door de A.J.C., de Arbei­ders Jeugd Cen­trale. In die dagen waren de leuzen gericht op Vrede en Ont­wapen­ing. (foto uit krant)

1 mei Burcht

Bijschrift bij foto 22_​24052 uit het Gemeen­tearchief. 1 mei Bijeenkomst op de Burcht 1938. (onder)
De tra­di­tie van de meivier­ing met optochten, mass­abi­jeenkom­sten en kinder­feesten is lang voort­gezet. Zowel social­is­ten als com­mu­nis­ten hielden druk bezochte bijeenkom­sten.
Tot na de Tweede Werel­door­log nam een aan­tal arbei­ders er een vrije dag voor op, voor de kinderen werd vrij gevraagd op school.
Gaan­deweg taande de belangstelling.


Joomla tem­plates by a4joomla