Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Z.F.C. Kam­pi­oen

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

zfc0

Het voet­bal werd in Ned­er­land voor­namelijk op ama­teur­niveau gespeeld. De KNVB was geen voor­stander van betal­ing van spel­ers. Door de opricht­ing van de Ned­er­landse Beroeps Voet­ballers Bond (NBVB) in 1954 kwam er veel druk te staan op het besluit van de KNVB die in het­zelfde jaar toch over­stag ging. Vanaf 1955 werd er betaald gevoetbald.

Met ingang van het seizoen 195556 speelde ZFC in de 1e klasse C en de eerste over­win­ning van ZFC in het betaalde voet­bal was tegen Zwarte­meer uit Klazien­aveen. De buren uit Koog a/​d Zaan, KFC, wer­den in dat jaar kam­pi­oen, ZFC werd negende.

In datzelfde jaar mocht er ook op wed­stri­j­den gegokt wor­den wat een aardige aan­vulling voor de kas van de clubs betek­ende. ZFC kwam met een eigen for­mulier. De winaars van de pool van 25 sep­tem­ber ontvin­gen ieder f 9,95. In het seizoen 195657 ging de betaalde com­peti­tie van start met een Ere­di­visie, Eerste divisie A en B en een Tweede divisie A en B. ZFC zat in de Tweede divisie B, totaal 15 clubs. De resul­taten in het seizoen 5657 waren een stuk beter en ZFC eindigde op de tweede plaats na RBC. Ook met de voet­balpool ging het voor­waarts want er werd aansluit­ing gezocht bij de pool van het Ams­ter­damse DWS en de hoofd­prijs steeg naar f 36.000, – .

Seizoen 195758 Dit seizoen werd het goede spel van de afgelopen jaren beloond met het kam­pi­oen­schap van de 2e divisie betaald voet­bal. In de laat­ste wed­strijd, thuis tegen Zeist op 18-​5-​1958, werd het kam­pi­oen­schap veiliggesteld door doelpun­ten van Rudi Michel, Cor Kat (2x) en Theo de Groot. Pro­motie naar de Eerste Divisie was een feit en het werd uit­bundig gevierd met een optocht naar de Burcht en een recep­tie in de Karse­boom. De Eerste Divisie bleek lastig, het voet­balpeil lag beduidend hoger en ZFC eindigde in het seizoen 195859 op de twaalfde plaats.

zfc1Het kam­pi­oen­self­tal v.l.n.r. staand: Jan Plekker, Jan Smit, Wim van het Kaar, Dick Kui­jper, Meg de Jongh, Hans Claassen; gehurkt: Ber Cor­nelisse, Cor Kat, Lou de Graaf, Theo de Groot en Rudi Michel.

Bron: Hel­las Sport 100 — jubileum­boek, Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla