Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

8mrtinterview6Han­nie Schaft-​Herdenking op Inter­na­tionale Vrouwendag.

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Wij eren Han­nie Schaft op deze dag maar denken ook na over 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

Het was een prachtige her­denk­ing. Met veel kinderen, oud­ers en leerkrachten die op de zondagocht­end gekomen waren. En natu­urlijk de grote groep vol­wasse­nen.
Burgm. Ham­ming heeft een goed ver­haal, ook naar de kinderen toe, uit­ge­spro­ken. Bij het koffiedrinken had­den we nog een pro­gramma. Het uit­de­len van de kinderen van het Zweeds wit­te­brood met corned­beef of als broodje tevre­den­heid. Dat viel goed in de smaak.

Dré Prijs maakte een com­pi­latie van video-​beelden van vorige jaren en Hans Kui­jper, kinder­boeken­schri­jver, die aan de kinderen vroeg wat zij ervaren had­den in de gesprekken met de oud­eren.
Heel posi­tief en mooie her­denk­ing van de 100ste geboortedag van Han­nie Schaft en 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

8mrtinterview 8mrtinterview2
8mrtinterview4 8mrtinterview5Joomla tem­plates by a4joomla