Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaan­dam en bomen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

Soms wor­den fouten toch goed gemaakt.
bomen de weer 2Op 7 sep­tem­ber 2020 wer­den 10 bomen ‚per ongeluk’ op de Weer gekapt.
In de Kleuren­bu­urt was een grootscheepse kap-​actie in het kader van de komende ver­vang­ing van de rio­ler­ing.
Maar deze bomen ston­den hele­maal niet op de kapli­jst en wel op de mid­den­berm van de Weer. Daar waar in het voor­jaar de krokussen zo mooi bloeien.

bomen de weer3Maar oh, won­der. Er zijn nu toch jonge bomen terugge­plaatst.
Het duurt nog even voor ze grote bomen zijn, maar het gat is weer opgevuld.

Foto’s: David Sluis en Ans Pieper.


Joomla tem­plates by a4joomla