Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Offi­cieel startschot voor nieuw­bouw­pro­ject Oost­z­i­jder­park
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Oostzijderpark4Ker­st­bom­e­n­ac­tie en donatie voor de Voed­sel­bank Zaanstreek
Deze week gaf de ontwikkel­com­bi­natie Oost­z­i­jder­park BV (Tim­paan en Ontwikke­lad­viseur) het offi­ciële startschot van nieuw­bouw­pro­ject Oost­z­i­jder­park te Zaan­dam. Op de voor­ma­lige sportvelden komen ruim 500 wonin­gen. Bij de gele­gen­heid was er een spe­ciale rol voor de Voed­sel­bank Zaanstreek.

De start van het nieuw­bouw­pro­ject ging gepaard met het onthullen van het bouw­bord en een mooie maatschap­pelijke bij­drage met een ker­st­bom­e­n­ac­tie en een donatie aan de Voed­sel­bank ter waarde van € 30.000,-. Vanaf de locatie hebben medew­erk­ers van Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en bouwer Hed­des Bouw & Ontwik­kel­ing ker­st­bomen afgeza­agd, ver­pakt en thuis­be­zorgd bij de cliën­ten en vri­jwilligers van de Voed­sel­bank Zaanstreek. Hier­mee willen ze de cliën­ten van de Voed­sel­bank een hart onder de riem steken in een lastige peri­ode en de vri­jwilligers in het zon­netje zetten voor hun tomeloze inzet.

Wethouder Songül Mut­luer: “Een prachtige actie van onze pro­ject­part­ners! Zeker in deze lastige tijd ver­di­enen de Voed­sel­bank, haar cliën­ten en de vri­jwilligers extra aan­dacht en waarder­ing. Naast deze actie ben ik erg blij met de start van het bouw­pro­ject. Met 500 wonin­gen voor jong en oud, in een kli­maatbestendige wijk met veel groen, dicht­bij het sta­tion. En spec­i­fiek voor Zaanse starters biedt het project ook nog Betaal­bare Koop­wonin­gen Zaanstad (BKZ) en Kamers met Kansen voor kwets­bare jongeren.”

Plan­ning Oost­z­i­jder­park
Van de in totaal 500 wonin­gen bestaat 30% uit sociale huur. Fase 1 bestaat uit de eerste twee bouw­blokken, met daarin 171 vrije sec­tor huu­rap­parte­menten, waar­van 10% mid­del­dure huur­won­ing en 24 koopap­parte­menten. De woon­toren met huu­rap­parte­menten, horeca en een par­keer­garage, wordt naar verwacht­ing in de zomer van 2023 opgeleverd. Hier­voor is recent de samen­werk­ingsovereenkomst getek­end met beleg­ger MN. In 2021 start de verkoop van ver­schil­lende fases van Oost­z­i­jder­park, waar­van de 24 koopap­parte­menten als eerste aan de beurt zijn. Geïn­ter­esseer­den die op de hoogte willen bli­jven kun­nen zich opgeven voor de dig­i­tale nieuws­brief via www​.oost​z​i​jder​park​.nl

Foto (aan­geleverd door Tim­paan): van links naar rechts Jethro van Veen (Ontwikke­lad­viseur), Inge­borg de Jong (Tim­paan) en Hans Brinkhuis (Voed­sel­bank Zaanstreek)

Joomla tem­plates by a4joomla