Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De schatkamer van de Zaan­sche Molen
Pers­bericht

Het meest zicht­bare en kost­bare bezit van De Zaan­sche Molen is natu­urlijk de col­lec­tie indus­triemolens. Min­der zicht­baar maar (bijna) even waarde­vol zijn de vijftig­duizend ‘geschiedenis­dragers’ in het archief van de vereniging.

Een col­lec­tie doc­u­menten, foto’s, films, tekenin­gen, schilder­i­jen, kaarten en boeken, die in de loop van het bestaan van de verenig­ing zijn verza­meld. Het is een ver­bor­gen schat die ligt te wachten op ont­dekking door het grote pub­liek. Het groot­ste deel van de col­lec­tie is gedig­i­taliseerd en uit­ge­breid beschreven. Ga naar www​.zaan​schemolen​.nl/​b​e​e​l​d​b​a​n​k​/ en geniet van de rijk­dom uit vroeger jaren.

ZaanseMolenteam

In de najaarsedi­tie van de Wind­brief, die uitkomt in de eerste week van sep­tem­ber, staat een uit­ge­breid ver­haal over de man­nen die het archief van de verenig­ing ontsluiten (foto v.l.n.r. Mar­tin Schaap, Gijs van Soest, Fulco Rol, Jan Klees en Sjors van Leeuwen). Mon­niken­werk, maar zij doen het met veel passie.

Krijg jij de Wind­brief nog niet op de mat? Wordt dan lid van De Zaan­sche Molen voor maar 25 euro per jaar en het prachtige blad wordt vier keer per jaar thuis bezorgd.


Joomla tem­plates by a4joomla