Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Deel kun­st­col­lec­tie gemeente in de verkoop

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

‘Zaanse kunst toe­ganke­lijk maken voor iedereen’
Eerder kondigde Zaanstad aan dat zij 611 kunst­werken van Zaanse mak­ers wil schenken aan het Zaans museum. De kunst is onderdeel van de gemeen­telijke kun­st­col­lec­tie van in totaal ruim duizend werken. De werken die niet naar het museum gaan, zijn nu te koop. In eerste instantie voor de mak­ers en hun erf­ge­na­men, tegen een gere­duceerd tarief. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: ‘Kunst hoort niet in een depot waar nie­mand het ziet. Daarom maken we onze kunst toe­ganke­lijk voor iedereen. Kunst is er om te delen, om van te geni­eten en om te prikkelen.’

De kun­st­col­lec­tie van Zaanstad is vanaf nu dig­i­taal te bezoeken via twee web­sites.
Overzicht van de kunst­werken die Zaanstad in twee fases zal verkopen. https://​zaanstad​-restant​.kunst​wacht​.nl
De 611 werken die de gemeente schenkt aan het Zaans Museum: https://​zaanstad​-zaans​mu​seum​.kunst​wacht​.nl

Kunst­werk kopen?
Mak­ers en hun erf­ge­na­men die inter­esse hebben om een werk aan te kopen kun­nen tot 1 jan­u­ari 2022 een mail sturen naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Mochten er na deze verkoop­fase nog werken overbli­jven, dan is er begin vol­gend jaar nog een verkoopronde voor iedereen met belang­stelling voor kunst.

Ten­toon­stelling Zaans Museum
De werken met bestem­ming Zaans Museum geven inzicht in de geschiede­nis en kun­ston­twik­kel­ing van onze regio in de tweede helft van de twintig­ste eeuw. Het Zaans Museum zal na de schenk­ing de werken opne­men in de online cat­a­lo­gus, die voor iedereen gratis te bezoeken is. Ook zal het museum regel­matig (een selec­tie van) de werken tentoonstellen.

Stellaart

Nieuwe bestem­ming voor onze kunst
In navol­ging van andere gemeen­ten besloot Zaanstad enige tijd gele­den om haar col­lec­tie een nieuwe bestem­ming te geven. De gemeente heeft dit voorne­men onlangs in de Staatscour­ant gepub­liceerd. Inwon­ers die het hier niet eens zijn, kun­nen tot uiter­lijk 1 decem­ber 2021 een zienswi­jze indi­enen via een e-​mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: Kunst­werk van Jaap Stel­laart uit de gemeen­telijke collectie


Joomla tem­plates by a4joomla