Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jan Vroe­gop biedt onder­dak
Pers­bericht

egel

De Dierenbescherming kwam op bezoek bij Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop. Zij zochten geschikt onder­dak voor een moeder en haar vijf kinderen. Kon de tuin­v­erenig­ing niks voor het gezin beteke­nen?
Het is uitein­delijk gelukt om een prachtig nieuw onderkomen te vin­den. In een mooie tuin, waar lekker veel bladeren en takken lagen, gin­gen alle duim­p­jes omhoog. Het gezin­netje ging in de tuin gelijk op onder­zoek uit. Ze besnuffelden het egel­huisje, de com­posthoop en kropen ver­lekkerd onder een berg met takken en bladeren. Er was meer dan genoeg te eten: pad­den­stoe­len, pis­sebed­den en andere kleine beestjes. Wat een egel­paradijs!
Het gezin had eerst een tijdje in de opvang gezeten. Daar zijn ze aangesterkt en hebben ze hun buik­jes flink rond gegeten. Iets dat hard nodig is om de komende win­ter­slaap te over­bruggen.
Het lijkt erop dat de egelt­jes een rare blauwe plek hebben. Dat is nag­el­lak die bij de opvang is aange­bracht om de diert­jes uit elkaar te kun­nen houden.
Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop is superblij met deze nieuwe bewon­ers en we denken zeker dat ze het hier naar hun zin zullen hebben. Mogelijk wordt bin­nenkort nog een gezin­netje gebracht. Deze egels kun­nen alvast mooi wen­nen aan hun nieuwe omgev­ing voor­dat ze zich opro­llen en een paar maan­den in win­ter­slaap gaan. Tot vol­gend jaar!


Joomla tem­plates by a4joomla