Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Iftar­maaltijd: Samen aan tafel met moslimburen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

iftar4De Ramadan ofwel de vas­ten­maand voor moslims is dit jaar van 1 april tot 1 mei. Tij­dens de ramadan eten en drinken moslims niets tussen de dager­aad en het onder­gaan van de zon. Daarna wordt de vas­ten gebro­ken met de iftar­maaltijd. Het is ook gebruik om de maaltijd te delen met fam­i­lie en bek­enden.
Ook dit jaar stellen bewon­ers hun huis open voor geïn­ter­esseer­den en nodi­gen mensen uit om nader ken­nis te maken en samen de iftar­maaltijd te gebruiken. De organ­isaties Iftarmee en Animo in Zaan­dam leggen hier­voor de contacten.Voor de Zuid­kan­ter en omdat ik het zelf ook inter­es­sant vind om in con­tact te komen met buurt­be­won­ers gaf ik mij op om deel te nemen.
iftar3Ik werd uitgen­odigd door de fam­i­lie Güzel. Ze blijken op loopaf­s­tand van mijn huis te wonen en zo werd ik vri­jda­gavond hartelijk begroet door Rabiye en Oguz. Dochters Neva en Refia ston­den op het punt van vertrekken. Zij had­den een Iftar­maaltijd op hun school de Hori­zon.
Na de eerste ken­nis­mak­ing gin­gen we rond half negen aan tafel. Oguz sprak het avondgebed uit waarna we kon­den gaan eten.
Meestal wordt begonnen met het eten van een dadel en het drinken van water. Daarna is er soep, dit was in ons geval linzen­soep. De tafel was verder gedekt met ver­schil­lende gerechten zoals bul­gur, een oven­schoteltje met aar­dap­pelpuree en gehak­t­bal­let­jes, salade met kid­ney­bo­nen, en een rodekool­salade met yoghurt en brood.

Behalve dat we van de maaltijd genoten had­den we ook een goed gesprek.
Rabiye werkt in de Kinderop­vang en Oguz is huis­man. Ze wonen sinds een paar jaar in Zaan­dam.
We praat­ten over het leven in deze stad, wat het echt­paar goed bevalt. Ze bewo­nen een huis in de verzets­bu­urt met een tuin­tje en hebben aardige buren. We spreken ook over het vas­ten. De ramadan ver­schuift elk jaar. Maar juist dit jaar valt die samen met de veer­tigda­gen­tijd van chris­te­nen. Rabiye zegt: de islam is liefde. En het gaat erom dat je goed bent voor je mede­mens en zorg hebt voor elkaar. We zijn het eens dat het er in de ver­schil­lende gods­di­en­sten hierom gaat. Alleen wordt het geloof ook dik­wi­jls mis­bruikt. Natu­urlijk spreken we ook onze zorg uit over de oor­log in Oekraïne.

Na de maaltijd drinken we nog thee met een fris yoghurt­ge­bakje. Geen baklava of dergelijke. Dat is te vet en te zwaar, zegt Rabiye. Als de meis­jes thuiskomen speelt Neva nog een stukje op de piano. Dan neem ik afscheid en dank voor de lekkere maaltijd. Het was een fijne en ook gezel­lige avond. We komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Tekst en foto’s: Ans Pieper

Voor inlichtin­gen:
https://​iftarmee​.nl
e. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Joomla tem­plates by a4joomla