Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Open­ing speel­tuin in de Kleuren­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper.

Wat een feest was het vri­jdag 13 mei 2022 op het speelveld bij Kleur­rijk in de Kleuren­bu­urt!
Na meer dan een jaar behoor­lijke over­last is in de Kleuren­bu­urt Zuid de rio­ler­ing ver­van­gen en de open­bare ruimte opnieuw ingericht. Het is het gebied met de flats Ver­miljoen­weg en Indigos­traat en de laag­bouw daaromheen. Het gebied tussen de Bris­tol­rood­straat, De Weer, Indigos­traat, Mar­tin Luther King­weg, Omber­straat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

Kleurrijk3


Wat voor de kinderen belan­grijker is: er is weer een speel­tuin aan­gelegd op het veld achter Kleur­rijk. Het is een avon­tu­urlijke speel­tuin met klim­toestellen en een kabel­baan. Er is veel groen omheen geplant. Buurt­be­won­ers en kinderen waren van te voren betrokken bij de plan­nen­mak­erij. Hoewel op de open­ingsmid­dag nog steeds met ver­baz­ing wordt gekeken naar de brede, cynisch genoemde “land­ings­baan”, een brede weg die dwars door het veld loopt van de Kon­ings­geel­straat naar de oever van de Gouw. En nog geas­fal­teerd ook. Het werd als een wan­del­paadje voorgesteld. Daar was toch niets meer tegen in te bren­gen door de bewoners.

Kleurrijk2
Het was goed weer en er waren veel belang­stel­len­den op af gekomen. Kinderen kon­den trom­me­len, apenkooien, kunst­werken maken, skeel­eren en een par­cours vol­gen met step­jes. Er wer­den zaad­bom­men gemaakt. Voor oud­eren waren er spel­let­jes bingo. Sportbedrijf Zaanstad was ook aan­wezig met infor­matie over zwem­les een andere bewegingsmogelijkheden.

kleurrijk1

De open­ing werd ver­richt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Kli­maatadap­tatie en buurt­be­won­ers Oktay en Dominique. Zij plant­ten fruit­boom­p­jes in een van de groen­perken. Kinderen wier­pen daar de door hun gemaakte zaadbommen.

Een lange rij stond te wachten op een ham­burger van de bbq. De leden van de tuin­groep had­den zoete en har­tige hap­jes gemaakt, die ook gretig aftrek von­den.

Het plan is nog niet hele­maal uit­gevo­erd. De her­in­richt­ing is nog in volle gang. Het veld voor de Indigos­traat was voorheen een moeras. Het is gedraineerd en daarna heuvelachtig aan­gelegd. De water­berg­ing in het gebied zorgt voor verkoel­ing bij hitte en voorkomt waterover­last bij hoos­buien. De tuin­bakken die er ston­den zijn tijdelijk in een hoek geplaatst. In het najaar wordt het ter­rein beplant en de buurt­moes­tuin opnieuw ingericht. De gekozen plantsoorten trekken meer insecten aan en ver­sterken zo de bio­di­ver­siteit.

Er was bij bewon­ers meer behoefte aan zit­gele­gen­heid. Bij Kleur­rijk is door vri­jwilligers met de gemeente al een ter­ras aan­gelegd die meteen in gebruik is genomen. Het is de bedoel­ing dat ook de oev­ers van de Gouw meer betrokken zullen wor­den door bankjes en een­voudige fitnesstoestellen.

Kleurrijk4


Joomla tem­plates by a4joomla