Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop 75 jaar
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Op 18 juni 2022 viert Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop haar 75e ver­jaardag.
Op die dag werd in 1946 op het ter­rein van ZFC de open­ingsplechtigheid gehouden waarna alle aan­wezi­gen zich naar het ter­rein aan de Ring­weg begaven voor de echte open­ing van het complex.

JanVroegop

De eerste huis­jes aan de Ringweg

De Turn­v­erenigin­gen in Zaan­dam komen voort uit een ini­ti­atief van tuin­ders die in 1917 ‘De Verenig­ing Volk­s­tu­inen Zaan­dam’ opricht­ten. Eén van de doel­stellin­gen in 1917 was het volk­s­tu­inieren als ontspan­ning te bevorderen en dat is nog steeds zo.

Jan Vroe­gop kwam voort uit de verenig­ing ‘De Uitkomst’ aan de haven bij de Ring­weg. Toen dit ter­rein, naast regel­matige over­stro­min­gen, nodig bleek voor toekom­stige indus­trie werd met medew­erk­ing van de gemeente een ter­rein gevon­den aan het andere eind van de Ring­weg.

Foto: Jan Vroe­gop, jubileu­muit­gave 1996


Joomla tem­plates by a4joomla