Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse Kinder­boeken­markt en uitreik­ing Hotze de Roosprijs
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hotze20226Zondag 26 junbi 2022 was de Zaanse Kinder­boeken­markt voor het eerst sinds zestien jaar niet op de Zaanse Schans maar op de stads­boerderij Het Dar­win­park. Een goede keuze. Er is veel ruimte voor de kra­men met nieuwe en tweede­hands boeken. En voor de meer dan der­tig gratis activiteiten voor de kinderen zoals Sjo­erd Stapel­stad, vogelfluit­jes maken, luis­teren naar ver­halen en zelf brood bakken. En de (water)speelplaatsen zijn altijd een trekpleister.


Boven­dien werd de Hotze de Roosprijs uit­gereikt. Deze Zaanse prijs is de enige kinder­boeken­prijs voor debu­tan­ten.
Boven­dien bestaat de jury uit de kinderen van groep zes en zeven van de Zaanse basiss­c­holen. Vooraf was er in het natu­ur­mu­seum een ont­moet­ing met de drie genom­i­neerde schri­jvers:
– Tim van den Berg, auteur van Nog één dag (met illus­traties van Willem van den Oever) – Con­dor
- Rico Hop, auteur van Dwars & Co (met illus­traties van Bas Schel) – Lan­noo
- Tijs van Marle, auteur van Knots (met illus­traties van Esther van den Brink) — Billy Bones
- en met kinderen van de jury.

Hotze20221
Hotze20223

Foto 1: genom­i­neer­den en illustratoren

Foto 2: schri­jvers, wethouder, kinderen en juf­fen van de Tamarinde

Hotze20224Foto 3: Igor Krul­snor onthult de prijswinnaar

Het was voor de kinderen leuk om de schri­jvers van de boeken die ze gelezen had­den nu in het echt te zien. Ze mochten vra­gen stellen en vroe­gen bijvoor­beeld of het moeil­ijk was om het boek te schri­jven en hoe lang ze er over gedaan had­den. Aan de kinderen werd gevraagd wie er schri­jver wilde wor­den. De animo was niet zo groot.

Op het podium buiten speelde onder­tussen het Worm­erse jeug­dork­est Ratatatouille.

Deze maakte plaats voor de genom­i­neerde schri­jvers voor de offi­ciële bek­end­mak­ing door goochelaar Igor Krul­snor met behulp van een span­nende truc. En dat bleek Dwars & Co van Rico Hop te zijn.
De prijs werd uit­gereikt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Cultuur.

De kinderen van basiss­chool de Tamarinde won­nen de prijs voor het beste boekver­slag en gaan een dagje uit naar het Kameleon­dorp in Ter­herne. Want Hotze de Roos was natu­urlijk de schri­jver van de Kameleonboeken.

Foto 4: schri­jvers met hun prijs

Foto 5: schri­jver Rico Hop ontrolt zijn bedankwoordje

Hotze20224 Hotze20225

Joomla tem­plates by a4joomla