Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bomen op het plein
Van onze redac­tie, Ans Pieper

bomenstadhuis1

Op maandag 21 novem­ber 2022 plaat­ste wethouder Wes­sel Bre­unesse met een shovel een boom op het stad­huis­plein. Het was de laat­ste van drie valse chris­tus­doorns of Gled­it­sia tri­a­can­thos die nu aan de rand van het plein staan.
Plaat­ste, want er kan niet geplant wor­den op die plek. Onder het plaveisel is het dak van het archief van de gemeente. De bomen hangen met hun kluit zicht­baar met met­alen veren in een con­struc­tie.
De wethouder of medew­erk­ers van de gemeente hoeven niet met gieters in de weer om de bomen te ver­zor­gen. Er is een lei­d­ing geplaatst waar­door ze van water en voed­ing wor­den voorzien.
Mariska Schut­te­vaêr ziet het gebeuren tevre­den aan. Namens Rosa en met Groen­Links diende ze een ver­zoek in voor een boom op het plein. Ook als voor­beeld en sym­bool voor de verdere ver­groen­ing van Zaanstad.
De Gemeen­ter­aad omar­mde dit en de wethouder nam het ini­ti­atief over.
De vraag is cre­atief opgelost.

bomenstadhuis2

Joomla tem­plates by a4joomla