Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Win­naars Zaanse Sportverkiezin­gen 2022
Pers­bericht

Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor Zaanstad’
Het Zaanthe­ater was gis­ter­avond het feestelijke en sportieve decor van de tweede Zaanse Sportverkiez­ing. De genom­i­neerde sporters hebben het afgelopen jaar alle­maal op het hoog­ste niveau gestre­den voor de winst. Wethouder Sport Ger­ard Slegers: “Alle lof voor de presta­ties van deze top­pers. Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor de Zaanse sport. Zij inspir­eren inwon­ers om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Zij motiv­eren kinderen om ook te gaan sporten en hun tal­en­ten verder te ontwikke­len. Dat is van onschat­bare waarde. Ik wil iedereen van harte feliciteren met hun presta­ties in 2022 en voor het nóg beter op de kaart zetten van Zaanstad als topsportstad.”

2022sportverk1

Alle win­naars van de Zaanse sportverkiezin­gen 2022

Sport­man van het jaar Yoeri Havik
Wiel­ren­ner Yoeri Havik is sport­man van het jaar gewor­den. Havik is een wiel­ren­ner die zowel actief is op de baan als op de weg. In 2022 is hij eerste gewor­den op het WK pun­tenko­ers en heeft hij samen met Niki Terp­stra de Zes­daagse van Rot­ter­dam gewon­nen. Havik komt uit een baan­fam­i­lie met een rijk verleden zoals zijn opa Cees Stam en oom Danny Stam.

Sportvrouw van het jaar Lynn Snel
Karateka Lynn Snel is verkozen tot sportvrouw van het jaar. Snel is karateka bij Fightin’ Nabil. In 2022 heeft zij veel gevochten met een hoop presta­ties: onder andere een 1e plek op de Poolse open tot 61kg, 1e op de K1 Series A tot 68 kilo, 1e op het NK en een 3e plek bij de Pre­mier League in Rabat. Naast top­sporter is zij docent lichamelijke opvoed­ing bij basiss­chool Rosa Boek­drukker in Amsterdam.

2022sportverk3

Par­a­lymp­is­che sporters: links team lid FC Zaanstad Doven­voet­bal en rechts Sander Koomen en sport­part­ner Daaf Plomp.

Par­a­lymp­isch sporter van het jaar Sander Koomen
Sander Koomen (tri­at­lon) is verkozen tot par­a­lymp­isch sporter van 2022. Bij Koomen is het Usher syn­d­room vast­gesteld. Dat is een erfe­lijke aan­doen­ing waar­bij zowel het horen als het zien aange­tast is. Koomen heeft onder andere de eerste plaats behaald op het NK para­triathlon en hij is 14e op de para­triathlon ranking.

Sport­tal­ent van het jaar: Mar­loes Steen­beek
Mar­loes Steen­beek (syn­chroonzwem­men) is sport­tal­ent van het jaar. Steen­beek is 17 jaar en heeft in 2022 een aan­tal mooie presta­ties neergezet zoals een eerste plek op het NJK en een tweede plek bij zowel Duet tech­ni­cal en duet free op de Artis­tic Swim­ming World Series.

Coach en sport­ploeg van het jaar
Water­polo­coach Mick van den Bree ging er met de titel sport­coach van het jaar van­door. Van den Bree is in 2022 de nieuwe hoofd­trainer en coach van ZV de Zaan vrouwen 1 gewor­den. Onder zijn lei­d­ing won­nen zij de Super­cup gewon­nen en mochten zij deel­ne­men aan de Cham­pi­ons League. De sport­ploeg van het jaar is de water­polo­ploeg van ZV de Zaan Heren 1. De heren van ZV de Zaan spe­len op het hoog­ste niveau in het water­polo, de ere­di­visie waar zij stri­j­den om de land­sti­tel. In 2022 wer­den zij bek­er­win­naar en win­naar van de Supercup.

2022sportverk2

Wethouder Slegers reikte het Veilig Sportk­li­maat bord uit aanatletiekv­erenig­ing Lycur­gus.
Van links naar rechts: Armand Ellsworth (voorzit­ter), Ger­ard Slegers, Ellen van Diepen (vertrouwen­scon­tact­per­soon) en
Janetta Jozi­asse (vertrouwenscontactpersoon).

Sport kan niet bestaan zon­der vri­jwilligers
De Zaanse sport kan niet bestaan zon­der de vele actieve vri­jwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Stads­dichter Lisa van Ton­geren droeg een mooi gedicht voor dat zij spe­ci­aal gemaakt had voor alle sportvri­jwilligers. Wethouder Slegers riep alle zeven genom­i­neerde sportvri­jwilligers uit tot win­naars in deze cat­e­gorie. Dat zijn:

Siem Vriend AV Lycur­gus
Danique Steur ZV de Ham
Cindy Kok ZV de Ham
Marco Steensma KZ/​Thermo4U
Wim de Vries Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Hans Roodzand Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Frank Zwenne TV Zaans­port
Uitreik­ing Veilig Sportklimaat-​bord: Lycur­gus
Atletiekv­ereng­ing Lycur­gus uit Assendelft is al een tijd bezig om een zo Veilig mogelijk Sportk­li­maat te creëren voor leden, bezoek­ers en vri­jwilligers ed. Zij heeft belan­grijke onder­w­er­pen zoals VOG’s, gedragsregels en het pro­moten van een veilig sportk­li­maat goed geregeld. Lycur­gus besteedt tij­dens bijeenkom­sten regel­matig aan­dacht aan een veilig sportk­li­maat. Daarom reikte Ger­ard Slegers het Veilig Sportklimaat-​bord uit aan deze vereniging.

Veilig Sportk­li­maat Zaanstad is een cam­pagne van gemeente Zaanstad, Sportbedrijf Zaanstad & GGD Zaanstreek-​Waterland. Het Sportbedrijf door­loopt het tra­ject met verenigin­gen om een zo veilig mogelijk sportk­li­maat te creëren voor alle inwoners.

Foto’s: Mike Bink


Joomla tem­plates by a4joomla