Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij­drage van € 157.167,- voor nood­hulp in Turk­ije en Syrië

Gemeente Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555. Het bedrag van in totaal €157.167 komt ten goede aan nood­hulp voor Turk­ije en Syrië.

Namens het gemeen­tebestuur van Zaanstad laten burge­meester Jan Ham­ming en wethouder inclusie Ger­ard Slegers weten:
“Het leed dat de mensen in het getrof­fen aard­bev­ings­ge­bied treft is onmetelijk groot. Ook in Zaanstad is dit voel­baar. We hebben een grote Turkse gemeen­schap in sinds 2015 wonen er ook mensen die oor­spronke­lijk uit Syrië komen in onze gemeente. Zoveel inwon­ers hebben fam­i­lie en vrien­den in die regio en dagelijks horen wij, ook via hen, de ver­halen die door­drenkt zijn van diep ver­driet.
De ongek­ende schaal van de ramp die zich daar heeft voltrokken en nog steeds voltrekt is reden voor ons om, in deze uit­zon­der­lijke sit­u­atie, een bij­drage namens alle Zaankan­ters te lev­eren. Bij deze wil ik nog­maals namens het gemeen­tebestuur mijn medeleven betu­igen met alle slachtof­fers en iedereen die hier direct en indi­rect door ger­aakt wordt.
Het is hartver­war­mend dat zo snel inza­mel­ings­ac­ties in de gemeente zijn opgezet. We moedi­gen inwon­ers en bedri­jven van onze stad aan om meer bij­dra­gen te doen via Giro 555. Óf om aan te sluiten bij hul­pacties die in onze gemeente zijn opgezet”.


Joomla tem­plates by a4joomla