Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wie gaat onze molens straks restau­r­eren?
Uit: Zaanse Molennieuws

technicusIn maart ontv­ing Sjors van Leeuwen namens het Molen­mu­seum bij­zon­dere gas­ten.
De filmzaal was ter beschikking gesteld aan het Regio­col­lege voor een infor­matiemid­dag voor bedri­jven. Het ging om bedri­jven die stage­plaat­sen kun­nen bieden aan leer­lin­gen die wor­den opgeleid tot restauratietimmerman.

Als mole­naar is Van Leeuwen heel ent­hou­si­ast over de oplei­d­ing: “Het is belan­grijk dat er straks vak­lui zijn die onze molens kun­nen restau­r­eren en repar­eren. Hier leren ze het hele bouw­pro­ces in plaats van alleen een deeltaak. En daar­bij leren ze alles over het werken met hout.”
Vol­gens Van Leeuwen is er genoeg werk voor goede vak­lui: “Zo is er laatst nog een nieuwe roer­bak gemaakt voor De Schoolmeester door een molenmakerij.”

Hij vindt het Molen­mu­seum een bij uit­stek geschikte plek om zo’n bijeenkomst te houden:
“Hier kun­nen we vit­rines laten zien met molen­mak­ers­gereed­schap, en is er te zien hoe het zagen en hijsen met de hand ging.”

Tot besluit laat hij weten dat de Verenig­ing heel graag dege­nen wil onder­s­te­unen die de oplei­d­ing faciliteren: “Want onze molens moeten bli­jven draaien in de toekomst.”

De oplei­d­ing tot restau­rati­etim­mer­man heeft nog plek voor nieuwe leer­lin­gen: Tech­ni­cus hout en restau­ratie zie de web­site www​.regio​col​lege​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla