Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bom­bay en meer…

Bom­bay, hyper­stad
Bron: Meu­len­hoff Uitgeverij

bombay

Voor het eerst zullen in 2007 meer mensen in ste­den wonen dan op het platteland.Vooral in Azië groeit het aan­tal ste­den en megast­e­den razendsnel.Hoe gaat de stad met al die mensen om?
Hoe gaan de mensen om met de stad?Rob Vreeken, ver­slaggever van de Volk­skrant, nam pool­shoogte in Bom­bay, de druk­ste en op twee na groot­ste stad ter wereld.

Hij sprak met activis­ten, onderne­mers, Bollywood-​filmers, jon­geren, huisvrouwen, vod­den­raap­sters, archi­tecten, hin­does, moslims, bouw­vakkers, straatven­ters, pot­ten­bakkers, ex-​textielarbeiders, bede­laars, foto​mod​ellen​.Al die mensen hebben een plaats in Bom­bay, hyper­stad – zoals de krankzin­nige megas­tad zelf plaats biedt aan iedereen, rijk en vooral arm, die vanuit heel India naar de ‘City of dreams’ trekt om een graan­tje mee te pikken van de rijk­dom en de mogelijkhe­den van India’s economisch centrum.

Tegelijk dreigt Bom­bay ‘op het kerk­hof van mis­lukte ste­den’ te belanden..De infra­struc­tuur staat op instorten, het ver­keer is volkomen vast­gelopen, zes­tig pro­cent van de mensen woont in sloppenwijken.Bombay, hyper­stad schetst het leven in Dhar­avi, ‚swerelds groot­ste slop­pen­wijk. Want ook daar, vooral daar, geldt: er is plaats voor iedereen.

Paper­back 200 Blz. — ISBN: 9029077425 — Prijs: € 18,50
Ver­sch­enen: Maart 2006

Joomla tem­plates by a4joomla