Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

RobVreeken

Heidenskarwei

Een hei­dens kar­wei.
Door Rob Vreeken

Erdo­gan en de mis­lukte islamis­er­ing van Turk­ije.

Turk­ije islamiseert? Nee hoor, de Turkse samen­lev­ing wordt juist steeds seculierder. Hoewel de meeste mensen nog in God zeggen te geloven, trekken zeker jon­geren zich steeds min­der aan van de gods­di­en­stige regels. De islam is op de terug­tocht, zo ziet Rob Vreeken, cor­re­spon­dent in Istan­bul. Zijn ver­halen over vrouwen, lhbti, religie, sek­su­aliteit, cul­tuur, de jeugd, ver­st­edelijk­ing, onder­wijs, de hoofd­doek en poli­tiek doen het gang­bare beeld van Turk­ije kantelen.

Wat de seculiere Vader des Vader­lands Kemal Atatürk nooit echt lukte, gebeurt onder pres­i­dent Recep Tayyip Erdo­gan vanzelf, al diens pogin­gen­Turk­ije con­ser­vatiever en islami­tis­cher te maken ten spijt. Ook in Turk­ije is de samen­lev­ing maar ten dele maak­baar. Erdo­gan en zijn AK-​partij hebben wat dat betreft gefaald.
Duidelijk is in ieder geval dat Turk­ije op een tweesprong staat, zowel voor als na de verkiezin­gen van mei 2023; recht­saf betekent voortzetting van een autori­tair bewind, linksaf her­s­tel van de rechtsstaat.

Rob Vreeken (1953) is cor­re­spon­dent in Istan­bul van de Volk­skrant. Ook werkt hij voor De Groene Ams­ter­dammer. Eerder pub­liceerde hij Bom­bay, hyper­stad en Baas in eigen boerka, een boek over vrouwen in de islami­tis­che wereld.
Voor zijn reportages over moslimvrouwen kreeg hij de Euro­pean Award for Excel­lence in Jour­nal­ism.
ISBN 978 90 446 5114 0 Uit­gev­erij prometheus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla