Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het waren­huis Van de Brink.

Door Koos vd Woude

Brink2

Het pand is nu een ruïne, maar ooit was het een bek­end winkeltje in de Oost­z­i­jde. Het waren­huis van Ko en Stan van de Brink. Vooral in de dagen voor oud en nieuw was het een drukte van belang, omdat Ko ook vuur­w­erk verkocht. De buren von­den het min­der omdat meteen buiten de deur de voet­zoek­ers, rot­jes en gillende keuken­mei­den wer­den geprobeerd. De verkoop van andere artike­len stond dan op een laag pitje.

Tij­dens het opruimen van de zolder, vond ik nog een oud kran­tenknipsel van 27 okto­ber 1977. Het ging over de grote brand bij zaad­han­del van Gelder. Tegen­over een van de meest bek­ende buurtwinkels, Oost­z­i­jde 140, n.l. die van Ko van de Brink. Niet alleen de lood­sen van ver­huis­bedrijf Nijboer, maar ook het pakhuis Alk­maar brandde volledig af. Doch de 90 jaar oude winkel aan de andere kant, met de rekken ijz­er­waren, huishoudelijke artike­len en speel­goed, bleef als een won­der ges­paard. Mede ook door Ko zelf, die als brandweer­man al 27 jaar ver­bon­den was aan kring 3. Dus als een van de eersten stond hij te blussen. Omdat hij op het Koni­j­nen­pad woonde, een straatlengte ver­wi­jderd van de winkel.

De winkel van Sinkel.
Er zijn weinig mensen uit de Ros­molen­bu­urt die nog nooit in deze gezel­lige winkel van Sinkel zijn geweest. Om er een of meer van de vele artike­len te kopen, die met een gulle lach en een kwinkslag of een mop over de toon­bank gin­gen. Soms kwa­men de mensen alleen voor een praatje. Maar ook voor een scharnier, spijk­ers of schroeven, die zelfs per stuk verkocht wer­den. Vooral de tech­nis­che dienst van over­buur Zwaarde­maker was een goede klant.

Brink1De voor­ma­lige oude boerderij aan het Koni­j­nen­pad, waar Ko en Stan woon­den staat nu te koop. De knusse woonkamer stond vol met aller­lei prullaria en veel fotoli­jst­jes. Je waande je in de jaren vijftig, toen geluk nog heel gewoon was. Op een oude foto voor de winkel, waar ze nog samen op staan, viel mij een bor­dje op. F v/​d Brink — v/​h J.B. Klerk. Dat was de vader van Ko, die getrouwd was met een dochter van de man die ver­far­tike­len en petro­leum verkocht‚. In eerste instantie had Floris er niet zo veel zin in om zijn schoonva­der op te vol­gen in het ruim 200 jaar oude pand, want hij had een goed lopende groen­tewijk in Jisp. Toch zwichtte hij uiteindelijk.

In 1949 kwam Brinkie, zoals de buurt hem al snel noemde, in dienst bij zijn vader, hoewel Ko er eerst niet zoveel zin in had. Hij noemde het oud­er­wets opgezette waren­huisje een knikker­winkeltje. Toen hij mede eige­naar werd, wer­den de zaken drastisch aangepakt. Ze gin­gen oliekachels en kolen­haar­den verkopen. Met de komst van aardgas en later de afs­luit­ing van de Oost­z­i­jde, kreeg de verkoop een gevoelige knauw en leek het einde van een 90-​jarige dynas­tie in zicht. In 1994 viel het doek met een grote uitverkoop van alle spullen. Het pand werd verkocht.

Joomla tem­plates by a4joomla