Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een uniek boekje.

Door Koos van der Woude

boekjekieviet0

Onlangs kreeg ik bij toe­val een uniek boekje in han­den; ‘Schet­sen uit de Geschiede­nis van Zaan­dam’. De schri­jver is Cor­nelis Joh. Kieviet, jawel, de schri­jver van Dik Trom.
boekjekieviet4Het ver­haal van Dik Trom ontstond in het Noord-​Hollandse gehucht Eter­sheim nabij Oost­huizen, waar hij in 1883 was aangesteld op het juist geopende schooltje met maar één klas. Het ver­haal van de dikke jon­gen, achter­ste voren op de rug van een ezel, is gebaseerd op ware gebeurtenissen

Op dat kleine schooltje gaf hij met assis­ten­tie van een juf les aan de dorp­skinderen van 6 tot 14 jaar in Eter­sheim, nabij Scha­gen. Het voor­ma­lige schooltje met won­ing bestaat nog steeds, er is een Dik Trom museum in geves­tigd. Een beeld van Dik Trom op de ezel staat in Hoofd­dorp, de geboorteplaats van Kieviet.

boekjekieviet5Hij werd later het hoofd van de open­bare school in de Oost­z­i­jde te Zaan­dam. Daar bleef hij 14 jaar. Hij schreef het lees­boekje voor de scholen; Schet­sen uit de geschiede­nis van Zaan­dam. boekjekieviet2
In het boekje staan ver­halen van de komst van Tsaar Peter naar Zaan­dam en de Franse over­heers­ing. Maar hij begon ook met de serie van Dik Trom.

Van­wege zijn slechte gezond­heid ging hij met vervroegd pen­sioen en ver­huisde naar Wasse­naar waar hij de laat­ste drie delen van Dik Trom schreef.

boekjekieviet1 boekjekieviet3

Joomla tem­plates by a4joomla