Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Tal­maschool

Door: Koos van der Woude

Talmaschool2
In Zaan­dam wer­den nage­noeg in dezelfde stijl drie scholen gebouwd. Door uit­brei­d­ing van diverse wijken, onder andere in de Ros­molen­straat, was een basiss­chool broodnodig. Eén van deze scholen was de Chris­telijke Goede Herder­school aan de Herderinstraat.

In het eerste jaar school­jaar van 1930 gin­gen de deuren open. Als je in de hal kwam was er een brede trap naar de 1e verdieping. Langs de muur zwart blauwe tegels. Het hoofd van de school meester Zwi­j­nen­berg had de bij­naam Zwi­j­nenkeu­tel. Ondanks dat som­mige kinderen erg goed kon­den leren, wer­den ze toch niet voorge­dra­gen om naar de HBS te gaan.

TalmaschoolIn 1950 kreeg de Herder­school een andere naam: de Tal­maschool, genoemd naar de bek­ende prediker Sybe Talma die in 1916 in Haar­lem overleden is. De kinderen speelden meestal op de school­pleinen, ondanks dat er een speel­tuin, Het Oosten, in de buurt was. Het clubge­bouw staat er nog, er zit nu een duikv­erenig­ing in. In de vorige eeuw kreeg de school een wat vreemde naam; de Keizel. Maar opnieuw ging de naam veran­deren. De Chris­telijke Lagere Tal­maschool en later Protes­tants Chris­telijke basiss­chool De Keizel ging vanaf 16 sep­tem­ber 2011 door het leven als De Saen­parel.
De school in de Ros­molen­bu­urt is een heel andere school dan vroeger, zei directeur Mar­jon de Boer, bij de onthulling van de nieuwe naam. Saen­parel verk­laard: Saen naar de vlak bij de school gele­gen Zaan en parel ver­wi­jst naar de leer­lin­gen, alle­maal pareltjes.
Talmaklassenfoto
Een klassen­foto uit 1963 met de meesters Zwi­j­nen­berg en Kirch­ner, Hen­drik en juf Akkermans.
Joomla tem­plates by a4joomla