Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Alle hob­by­is­ten verzamelen!

Bericht van Koos van der Woude
StruyckDe Verza­me­laar, afdel­ing Zaanstreek-​Waterland, pakte op zater­dag 28 sep­tem­ber groot uit. Meestal is buurthuis De Kolk de plaats waar de verza­me­laars bijeen komen. Deze dag werd uit­geweken naar sporthal de Stru­i­jck. Maar liefst 83 tafels ston­den op de 160 m2 ruimte.
Rond 11.00 uur hing er een gezel­lige verza­mel­woede in de hal. Speld­jes en tele­foonkaarten zijn uit. Het aan­bod ansichtkaarten was groot en veel liefheb­bers hier­van zaten op hun gemak tussen de oude stads­gezichten te neuzen. Maar ook oude munten uit Ams­ter­dam en boeken had­den de aan­dacht.
Het was pret­tig schuife­len langs de tafels. Maar het meren­deel was toch 65+. “Jon­geren verza­me­len niet meer”, zegt Har­rie van Nek. Hij is lid van de verenig­ing His­torisch Zaan­dam en probeert, de boeken­wur­men bij zijn tafel, voor zijn club te inter­esseren. Ze, de liefheb­bers, komen niet alleen uit Zaan­dam en Purmerend, Hoorn, Scha­gen, maar zelfs ook uit Dren­the en Fries­land. Om toch nog iets van hun gad­ing te vin­den tussen de uit­stallin­gen van suik­erza­k­jes, sigaren­band­jes, speld­jes, maar ook aardew­erk.
Na twaalf uur liep de belang­stelling iets terug en pak­ten de leden rond half twee hun spul­let­jes bij elkaar.
Want de vol­gende beurs staat al weer op de agenda, daar­voor moeten ze naar café de Swan in Heer­hugowaard, om maar wat te noe­men. Maar voor verza­me­laars gaat niets te ver.

Foto: Koos van der Woude

Joomla tem­plates by a4joomla