Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Aan de hen­gel
door Koos van der Woude

zwembad0

zwembad1Er zijn nog veel oud­eren en jon­geren die niet kun­nen zwem­men. Maar tegen­wo­ordig wordt er al vroeg met water­vrij maken begonnen. Peuter en kleuter­lessen, in een overdekt zwem­bad, om zo het befaamde A-​diploma te halen. Er zijn een hele­boel klein­t­jes die verder gaan, zelfs wel voor een C-​diploma.


Dat was ruim een eeuw gele­den wel anders. Het waren er heel veel in de Zaanstreek, in de Zaan, het Zwet en zelfs in een sloot in Jisp. Dan was het vaak afzien als je aan de hen­gel het “Voor zij sluit, achter zij sluit,” hoorde. Het water was soms tot bib­berens toe koud.

Primeur voor Zaandijk.

Zaandijk had de primeur om in 1877 als eerste een open­lucht– zwem­bad in de Zaanstreek te hebben. Het bad lag ter hoogte van het gemaal Het Leven, aan de Zaandijk­er­weg en stond in verbind­ing met de Zaan. Het was deels afges­loten door een houten omhein­ing.

zwembad2Duizen­den kinderen hebben daar zwem­men geleerd. Bij de opricht­ing in 1876 werd het bad gefi­nancierd, met aan­de­len van vijftig gulden. Gemengd zwem­men was uit den boze. Man­nen en vrouwen zwom­men keurig apart.

Als de blauwe vlag in top wap­perde mochten de man­nen zwem­men. Waaide een witte vlag in de top van de mast, waren de dames aan de beurt. Hing er geen vlag, bad dicht. Het Zaandijker bad was de thuishaven van ZC Nereus. In het begin alleen een club voor man­nen en jon­gens, met zowel zwem­men als waterpolo.

Bad op het eiland.

In 1893 bevond het open­lucht­bad van Zaan­dam zich op de kop van het William Pon­tei­land in de Voorzaan.

Het bad was slechts met het pon­tje van Schaap bereik­baar, dat aan en af voer. Pas in 1959 kwam er een vaste oever– verbind­ing.

zwembad3
Op het eiland was een drukte van belang, met het trans­port van hout. Ter­wijl de zwem­liefheb­bers zich ver­maak­ten in het bad in de Zaan. De spec­tac­u­laire 9 meter hoge duik­toren was van verre al te zien. Het had op ver­schil­lende hoogtes een duik­plank.

Het bad was jaren­lang de thuishaven van ZC Nep­tunus, de oud­ste zwemv­erenig­ing in de Zaanstreek. Na ern­stig ver­val kwam er in 1958 een eind aan het bad.

* ‘Aan de hen­gel’ is de titel van een boekje over de geschiede­nis van de Zaanse Zwem­baden door Peter Roggeveen.
Aan­geleverde foto’s.

(Van de redac­tie) N.B. Op het pon­tje van Schaap, op de kop van de Prins Hen­drikkade moest je betalen. Dat pon­tje ging ook verder naar de Haven en het Vis­ser­shop.
Aan de andere kant was het Gemeente pon­tje ter hoogte van het Kat­te­gat, dat was gratis.


Joomla tem­plates by a4joomla