Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zuider­valdeursluis
Door Koog van der Woude

Zuiderval1De foto is rond 19061907 gemaakt bij de Zuider­valdeursluis gezien richt­ing het oosten.


1e foto de grut­terij van Aten, die brandde op 6 juli 1906 tot de grond toe af.


Langs de Zuider­valdeursluis staan nog enkele muren van deze voor­ma­lige grutterij.

De Zuider­valdeursluis werd in 1949 gedempt, waarna het ter­rein bij het fab­riekscom­plex van Albert Heijn werd getrokken.

Foto mid­den en onder.


Zuiderval2De Zuider­valdeursluis was een van de weinige verbindin­gen tussen de Zaan en het Oost­z­i­jderveld.

Een komen en gaan van lange vlet­ten met vee en bouw­pro­ducten. Maar ook dekschuiten hout en pulp voor de sti­jf­selfab­rieken.

De sloot werd ook gebruikt om de kinderen te leren zwem­men. Vrouwen deden de was en de har­ingverkoper spoelde er zijn pot­ten. Maar er ston­den ook poephok­jes boven de sloot tot het ton­netje zijn intrede deed.

Zuiderval3Aan de noord­kant van de sluis was het koffiehuis van Kees Fontijn gele­gen, hij ver­hu­urde ook boot­jes.
Aan de zuid­kant van de sluis bevond zich tot de brand uit­brak, de grut­terij van Barend Aten.
De wip­brug lag in de Oost­z­i­jde.
Hier­achter staan de meubel­mak­erij van B.J. Pan­jer en de meel­molen De Haan aan het Molen­pad.

Hier zien we de eerste bakkerij en koffiebran­derij van Albert Heijn.


Joomla tem­plates by a4joomla