Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

portiesloge1De Portier­sloge

Door: Koos van der Woude

In 2017 is het 25 jaar gele­den dat het pro­duc­tiebedrijf van AH uit de Oost­z­i­jde verd­ween. Tot voor 1954 was de fab­rieksin­gang van Albert Heijn’s pro­duc­tiebedri­jven schuin tegen­over de Klam­persstraat; hier ging al het per­son­eel naar bin­nen. De portier zat in een klein houten hokje met er naast een groot bord vol prikkaarten.

portiesloge2Het was een ongun­stige en gevaar­lijke plek, omdat er vaak meel-​, suiker– en wijnauto’s ston­den te lossen. Dat duurde nog tot 1955. Nadat in dat jaar een nieuw kan­toor­pand werd gebouwd op de plek waar een grote loods had ges­taan. Voor een laad– en los­plaats moesten wel diverse wonin­gen verdwijnen.

portiesloge3Daarna ging het kan­toor­per­son­eel gebruik maken van de nieuwe ingang. Daar­door kwam de portier­sloge een goede hon­derd meter verder aan de Oost­z­i­jde 95. Deze nieuwe locatie was geves­tigd op de begane grond in het voor­ma­lig woon­huis van per­son­eelschef Ypma. Daar­voor beho­orde het huis nog tot het Mico com­plex dat was opge­heven. Deze ingang lag tussen de Molen­straat, waar op de hoek de melkhan­del van De Dood was geves­tigd en de Kramer­straat. Aan de overkant woonde groen­te­boer v/​d Stad en de bloe­men­winkel van Bloed­jes, waarin later diverse zaken hebben gezeten, waaron­der enkele kapperszaken.

Nu staan er hoge flats van het Zaa­noev­er­pro­ject op de plek waar Albert Heijn zijn eerste fab­riekje bouwde.

Joomla tem­plates by a4joomla