Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Boen­der­maker

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

boendermaker1Een woon­wijk, gele­gen aan de Hanen­pad­sloot ten oosten van de Wibaut­straat. De naam Boen­der­maker is afkom­stig van een molen die op die plek heeft ges­taan. De Boen­der­maker, ook wel de Boen­der genoemd, was een pal­trokmolen, een houtzaagmolen.

Op de foto de pal­trokmolen ‘De Held Jozua’ die nu nog in West­er­wa­ter­ing aktief is. Zo moet De Boen­der­maker er hebben uit­gezien toen deze aan de Hanen­pad­sloot in het Oost­z­i­jderveld stond.

De opdracht­gever voor de bouw van de molen was Jan Hen­drik­szn. Boen­der­maker. De wind­brief werd afgegeven aan zijn weduwe Eefje Willems Adel. Jan Hen­drik­szn. was kort daar­voor overleden. Op 12 mei 1728 werd de molen verzekerd.

Eefje liet op 22 feb­ru­ari 1729 het ‘vader­lijk goed’, het erfdeel van haar zoon­tje bij de notaris vast­leggen. Dit was nodig omdat zij op 31 maart in het huwelijk trad met Cor­nelis Pietersz. Salm. De bezit­tin­gen bleven in het huwelijk geschei­den. Cor­nelis over­leed in mei 1733. Eefje den Adel trouwde nog­maals, nu met Cor­nelis Wilde­boer, burge­meester van Zaan­dam. In 1748 over­leed Wilde­boer en Eefje verkocht de Boen­der­maker aan Willem van den Twee­len voor fl. 1.500, – . De molen zelf heeft het tot 1881 vol­ge­houden. Hij maakte toen plaats voor de stoomza­gerij De Mor­gen­ster van Huib­ert van de Stadt. De molen werd afge­bro­ken en de onderde­len verkocht.

De houtkoperij D.J. Ver­weij uit Ams­ter­dam was al geves­tigd in Zaan­dam. Ze beza­ten de molen ‘Het Bru­ine Schaap’ gele­gen aan de Gouw. Toen men uit­brei­d­ing zocht vond men die op de werf van Huib­ert van de Stadt. In 1915 kwam men tot overeen­stem­ming over de koop van de grond en de opstallen en kwam de stoomza­gerij in Ams­ter­damse handen.

boendermaker2In 1951 wordt de Wibaut­straat aan­gelegd en moet de firma Ver­weij een deel van haar ter­rein pri­js­geven. In 1973 werd Houthandel Ver­weij geliq­uideerd. Het bedrijf was toen onderdeel van de firma Fijn­hout dat in finan­ciële prob­le­men was gekomen. Hier­mee kwam de weg vrij voor de ontwik­kel­ing van het buurtje aan de Hanen­pad­sloot dat er nu staat en de naam van de molen ‘De Boen­der­maker’ kreeg.

Foto rechts: Boen­der­maker, Ruud Meijns

Joomla tem­plates by a4joomla